TNN online จิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

TNN ONLINE

สังคม

จิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

จิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564


พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินดาราชื่อดังมาร่วมสร้างสีสัน ความสนุกสนาน อาทิ (น้องไมค์) ภัทรเดช สงวนความดี (น้องลีนา) ลลินา ชูเอ็ทท์ (น้องเบส) อนาวิล ชาติทอง (น้องกัส) สุระ รพีสิริรัตน์ ณ บริเวณสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนด้วย


ทั้งนี้ รมว.ดิจิทัล ฯยังเชิญชวน ให้ประชาชน ให้มาร่วมการ ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายในหลวง โดยที่ทุกคนสามารถช่วยกัน คนละไม้คนละมือในการทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เพื่อสร้างสังคมที่ดี ทั้งนี้ก็ยังระบุด้วยว่า การควบคุมดูเเลหรือการปิดเว็ปไซค์ที่ไม่เหมาะสมเป็นภัยต่อความมั่นคง มีจำนวนที่ลดลงจากปี 2563 จำนวน 14,365 URL เเต่ปี 2564 การปิดเว็ปไม่เหมาะสมลดลงเหลือเพียง 6,295 URL ซึ่งถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยทางกระทรวงได้เฝ้าติดตามเเละกำกับดูเเลอย่างใกล้ชิด
ภาพจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง