TNN online กองทัพเรือ แจ้งน้ำทะเลหนุนสูง 5-14 พ.ย. กทม.เตือน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง

TNN ONLINE

สังคม

กองทัพเรือ แจ้งน้ำทะเลหนุนสูง 5-14 พ.ย. กทม.เตือน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง

กองทัพเรือ แจ้งน้ำทะเลหนุนสูง 5-14 พ.ย. กทม.เตือน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ประกาศแจ้งเตือนสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กทม. ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 5-14 พ.ย. เวลา 5.00-20.30 น. ขณะที่ "กทม." เตือน 7 เขต เตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูง

วันนี้ (9 พ.ย.64) ประกาศแจ้งเตือนจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 5 – 14 พ.ย.64 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00 – 20.30 น. (ฉบับที่ 21) 

เนื่องจากในวันที่ 5 – 14 พ.ย.64 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00 – 20.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณ ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว และติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

ด้าน กรุงเทพมหานคร แจ้งประชาสัมพันธ์ขอให้หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้

โดยจากการสำรวจมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วม 11 ชุมชน จำนวน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ได้แก่ ดุสิต พระนคร สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม ยานนาวา บางกอกน้อย และคลองสาน จึงขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทาง https://dds.bangkok.go.th/ หรือติดต่อศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทรศัพท์ 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองทัพเรือ แจ้งน้ำทะเลหนุนสูง 5-14 พ.ย. กทม.เตือน 7 เขต เตรียมขนของขึ้นที่สูง

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง