TNN online ปภ.เตือนด่วน! 17 จังหวัด รับมือน้ำทะเลหนุนสูง เหนือ-อีสาน Pm 2.5 กระทบสุขภาพ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ปภ.เตือนด่วน! 17 จังหวัด รับมือน้ำทะเลหนุนสูง เหนือ-อีสาน Pm 2.5 กระทบสุขภาพ

ปภ.เตือนด่วน! 17 จังหวัด รับมือน้ำทะเลหนุนสูง เหนือ-อีสาน Pm 2.5 กระทบสุขภาพ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานข้อมูลสถานการณ์ พร้อมเตือน 17 จังหวัด รับมือน้ำทะเลหนุนสูง ขณะที่ภาคเหนือ-อีสาน ค่าฝุ่น Pm 2.5 เกินมาตรฐาน กระทบสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายงานข้อมูลสถานการณ์  การคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565


โดยเปิดเผยว่า พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 


ภาคเหนือ จ.พะเยา (อ.เมืองฯ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ) (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 เวลา 06.00 น.)

 

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง 

ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร จ. สมุทรสงคราม จ.สมุทรปราการ จ. ฉะเชิงเทรา จ. ชลบุรี จ. ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร


ภาคใต้ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี ต.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส


อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเล อาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง พื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด 


ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น และการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก ส่วนพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองตลอดเวลา


ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ ตามสถานการณ์และความเหมาะสม


ปภ.เตือนด่วน! 17 จังหวัด รับมือน้ำทะเลหนุนสูง เหนือ-อีสาน Pm 2.5 กระทบสุขภาพ


ภาพ TNNONLINE ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง