TNN online เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2564

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2564

เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2564

ผู้ประกันตนอาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมมีที่ไหนบ้าง วันนี้ TNN ขอนำรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2564 มาให้ทุกคนได้ทราบ

หลายคนที่เป็นผู้ประกันตนของ สำนักงานประกันสังคม อาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลในสำนักงานประกันสังคมมีที่ไหนบ้าง วันนี้ TNN ขอนำรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2564 มาให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อสามารถเข้าใช้สิทธิกันได้ทันที


รายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ไหนบ้าง


จังหวัดกาฬสินธุ์

 1. 1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์


จังหวัดขอนแก่น

 1. 1. โรงพยาบาลขอนแก่น
 2. 2. โรงพยาบาลชุมแพ
 3. 3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์


จังหวัดชัยภูมิ

 1. 1. โรงพยาบาลชัยภูมิ


จังหวัดนครพนม

 1. 1. โรงพยาบาลนครพนม


จังหวัดนครราชสีมา

1. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

2. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

3. โรงพยาบาลปากช่องนานา

4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

5. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ป.แพทย์ 1


จังหวัดบึงกาฬ

 1. 1. โรงพยาบาลบึงกาฬ


จังหวัดบุรีรัมย์

1. โรงพยาบาลนางรอง

2. โรงพยาบาลบุรีรัมย์


จังหวัดมหาสารคาม

1. โรงพยาบาลมหาสารคาม

2. โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม


จังหวัดมุกดาหาร

1. โรงพยาบาลมุกดาหาร


จังหวัดยโสธร

1. โรงพยาบาลยโสธร


จังหวัดร้อยเอ็ด

1. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


จังหวัดเลย

1. โรงพยาบาลเลย


จังหวัดสกลนคร

1. โรงพยาบาลสกลนคร 1

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน


จังหวัดสุรินทร์

1. โรงพยาบาลสุรินทร์


จังหวัดศรีสะเกษ

1. โรงพยาบาลศรีสะเกษ


จังหวัดหนองคาย

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

2. โรงพยาบาลหนองคาย


จังหวัดหนองบัวลำภู

1. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู


จังหวัดอำนาจเจริญ

1. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ


จังหวัดอุดรธานี

 1. 1. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 2. 2. โรงพยาบาลอุดรธานี
 3. 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง


จังหวัดอุบลราชธานี

 1. 1. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 2. 2. โรงพยาบาลวารินชำราบ
 3. 3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


ทั้งหมดนี้คือรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมของภาคตะวันออกเหนือ โดยผู้ประกันตนที่อยู่ใกล้พื้นที่ไหนควรเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือใกล้สถานที่ทำงานเพื่อง่ายต่อการเข้ารับการรักษา


ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่อาศัยอยู่ในภาคกลางสามารถเช็กรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมได้ที่นี่ >> เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมทั่วภาคเหนือ ปี 2564


ที่มาข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง