TNN online เช็กที่นี่ รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมทั่วภาคเหนือ ปี2564

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่ รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมทั่วภาคเหนือ ปี2564

เช็กที่นี่ รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมทั่วภาคเหนือ ปี2564

ผู้ประกันตนอาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมมีที่ไหนบ้าง วันนี้ TNN ขอนำรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทั่วภาคเหนือปี 2564 มาให้ทุกคนได้ทราบ

หลายคนที่เป็นผู้ประกันตนของ สำนักงานประกันสังคม อาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลในสำนักงานประกันสังคมมีที่ไหนบ้าง วันนี้ TNN ขอนำรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทั่วภาคเหนือปี 2564 มาให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อสามารถเข้าใช้สิทธิกันได้ทันที


รายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมภาคเหนือ มีที่ไหนบ้าง


จังหวัดเชียงราย

1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์


จังหวัดเชียงใหม่

1. โรงพยาบาลนครพิงค์

2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

3. โรงพยาบาลสันป่าตอง

4. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ

5. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เทพปัญญา

6. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราชเวชเชียงใหม่

7. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา


จังหวัดน่าน

1. โรงพยาบาลน่าน


จังหวัดแพร่

1. โรงพยาบาลแพร่


จังหวัดพะเยา

1. โรงพยาบาลเชียงคำ

2. โรงพยาบาลพะเยา

3. ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์


จังหวัดลำปาง

1. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

2. โรงพยาบาลลำปาง


จังหวัดลำพูน

1. โรงพยาบาลลำพูน

2. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่หริภุญชัยเมโมเรียล

3. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางศิริเวชลำพูน


จังหวัดอุตรดิตถ์

1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


ทั้งหมดนี้คือรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมของภาคเหนือ โดยผู้ประกันตนที่อยู่ใกล้พื้นที่ไหนควรเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรือใกล้สถานที่ทำงานเพื่อง่ายต่อการเข้ารับการรักษา


ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่อาศัยอยู่ในภาคกลางสามารถเช็กรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมได้ที่นี่ >> เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคมทั่วภาคกลาง ปี 2564


ที่มาข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง