TNN online เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่

TNN ONLINE

สังคม

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เช็กสิทธิประกันสังคมที่ควรรู้ ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ในมาตรา 33-39 รับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. นี้

วันนี้ ( 13 ต.ค. 64 ) เพจไทยคู่ฟ้า ได้แจ้งสิทธิจากสำนักงานประกันสังคม สำหรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ระหว่าง 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ได้ฟรี ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

โดยผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันทั้งไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงในสถานการณ์โควิด-19 และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง