ประกันสังคม ม.33 เตรียมเฮ! นายกฯสั่งเยียวยาคาดจ่ายคนละ 4,000 บาท

TNN ONLINE

WEALTH

ประกันสังคม ม.33 เตรียมเฮ! นายกฯสั่งเยียวยาคาดจ่ายคนละ 4,000 บาท

ประกันสังคม ม.33 เตรียมเฮ! นายกฯสั่งเยียวยาคาดจ่ายคนละ 4,000 บาท

แรงงานประกันสังคม มาตรา 33 เตรียมเฮ! นายกฯสั่งเยียวยา คาดจ่ายเงินให้ 4,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 1 เดือน

วันนี้ (28ม.ค.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยอมรับว่าขณะนี้อยู่ระหว่าง พูกคุยกับกระทรวงการคลัง และหารือถึงรูปแบบที่กระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินเยียวยา ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และต้องหารือกับทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมา (สศช.) ถึงรูปแบบและวิธีการ เนื่องจากงบประมาณที่จะใช้ดำเนินงานจะเป็นของกระทรวงการคลัง พร้อมระบุมีสัญญาณที่ดี

สำหรับหลักเกณฑ์ เบื้องต้นต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท ส่วนการแจกเงินจะให้จำนวน 4,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ หลังจากนี้จะหารือกับสศช. เพื่อขอใช้เงินกู้ในโครงการ คาดว่าต้องใช้เงินประมาณ 4 หมื่นล้านบาท โดยจะหารือให้ได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม ช่วงการระบาดของโควิด-19 รอบแรก ได้ใช้เงินประกันสังคม 62% ในการช่วยเหลือแรงงานกว่า 9 แสนคน โดยล่าสุดรัฐบาลจ่ายไปอีก 3 หมื่นกว่าล้านบาท ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและปิดกิจการ โดยคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด

ขณะที่ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ ช่วยผู้ประกันตน ม.33 โดยลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 งวดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.5

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จัดเก็บในอัตราเดือนละ 38 บาท โดยรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิม ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ข่าวแนะนำ