TNN online เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคใต้

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคใต้

เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคใต้

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าและยั่งยืน เพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้

สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ ทำความรู้จัก "ประกันสังคม" สิทธิพื้นฐานที่ควรรู้


วันนี้ TNN ขอรวบรวมข้อมูลสำนักงานประกันสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา


จังหวัดกระบี่

สำนักงานประกันสังคมกระบี่

ตั้งอยู่ : เลขท่ี 99/8 ถ. ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0-7566-3620


จังหวัดชุมพร

สำนักงานประกันสังคมชุมพร

ตั้งอยู่ : เลขที่ 330 หมู่ 1 บริเวณศูนยราชการจังหวัด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทรศัพท์ : 0-77503244 , 0-7750-4115


จังหวัดตรัง

สำนักงานประกันสังคมตรัง

ตั้งอยู่ : เลขที่ 252/5 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7557-0527- 31, 0-7557-0573


จังหวัดพังงา

สำนักงานประกันสังคมพังงา

ตั้งอยู่ : เลขที่ 294-296 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

โทรศัพท์ : 0-7641-1994 , 0-7644-0336


จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประกันสังคมนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ : เลขที่ 6/47 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 0-7534-6163, 0-7534-4055


สำนักงานประกันสังคมนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

ตั้งอยู่ : เลขที่ 94/4 ถ.กรุงแสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 0-7533-2895


จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานประกันสังคมนราธิวาส

ตั้งอยู่ : ศูนยราชการจังหวัดบ้านปลักปลา ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 0-7353-2333-6


จังหวัดปัตตานี

สำนักงานประกันสังคมปัตตานี

ตั้งอยู่ : เลขที่ 14 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซอย 5 อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 0-7332-3191, 0-7333-2206


จังหวัดพัทลุง

สำนักงานประกันสังคมพัทลุง

ตั้งอยู่ : เลขที่ 16 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-4011, 0-7462-1447


จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานประกันสังคมภูเก็ต

ตั้งอยู่ : เลขท่ี 15/4 ถ.อำเภอ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 0-7624-0418-9, 0-7622-3254


จังหวัดยะลา

สำนักงานประกันสังคมยะลา

ตั้งอยู่ : เลขที่ 140/23 ม.2 ต.เนินพระ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 0-3861-5300, 0-3880-7587


จังหวัดระนอง

สำนักงานประกันสังคมระนอง

ตั้งอยู่ : เลขที่ 140/23 ม.2 ต.เนินพระ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ : 0-3861-5300, 0-3880-7587


จังหวัดสงขลา

สำนักงานประกันสังคมสงขลา

ตั้งอยู่ : เลขที่ 430/78 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

โทรศัพท์ : 0-7433-3983-6, 0-7444-8613-7


สำนักงานประกันสังคมสงขลา สาขาหาดใหญ่

ตั้งอยู่ : เลขท่ี13 ถ.โชติวิยะกุล 3 อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7423-8107, 0-7423-8281


จังหวัดสตูล

สำนักงานประกันสังคมสตูล

ตั้งอยู่ : หมู่ 6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทรศัพท์ : 0-7472-1353


จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานประกันสังคมสุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่ : เลขที่100/2 บริเวณศาลากลางจังหวัด ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 0-7728-2283


ทั้งหมดนี้คือสำนักงานประกันสังคมของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ หากใกล้เขตไหนแนะนำให้ไปเขตใกล้ที่สุด เพื่อง่ายต่อการติดต่อและการเดินทาง ส่วนผู้ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้ที่นี่ >> เช็กที่นี่! รวมที่อยู่สำนักงานประกันสังคมทุกที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


หรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/

ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง