สถานทูตเตือนคนไทยในอู่ฮั่น แจ้งชื่อที่อยู่-ข้อมูลติดต่อ

TNN ONLINE

สังคม

สถานทูตเตือนคนไทยในอู่ฮั่น แจ้งชื่อที่อยู่-ข้อมูลติดต่อ

สถานทูตเตือนคนไทยในอู่ฮั่น แจ้งชื่อที่อยู่-ข้อมูลติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในนครอู่ฮั่น และพื้นที่ใกล้เคียง ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการของจีนอย่างคร่งครัด พร้อมขอให้ลงทะเบียนแจ้งชื่อที่อยู่ ข้อมูลติดต่อให้ชัดเจน

วันนี้ (25 ม.ค.63) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ออกประกาศเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยข้อให้คนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในนครอู่ฮั่น และพื้นที่ใกล้เคียงติดตามและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานทางการของจีนอย่างคร่งครัดโดยเพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รักษาร่างกายให้อบอุ่นเสมอและหากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจติดขัดขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการโดยทันที /ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างใกล้ชิดโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไชต์ของคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ http://www.nhc. gov.cn

ขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในนครอู่ฮั่น หรือมณฑลหูเปยในขณะนี้ ลงทะเบียนแจ้งชื่อและข้อมูลการติดต่อโดยสแคน OR Code ที่อยู่ด้านล่างของประกาศฉบับนี้ หรือผ่านเว็บไชต์ http:/thaiconsulpekmikecm.com/UP1YCSG เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อ หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน

หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 157-2731-2531

เกาะติดข่าวที่นี่

facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand