TNN วันนี้วันอะไร วันที่ 30 สิงหาคม ถูกกำหนดให้เป็น "วันฉลามวาฬแห่งชาติ"

TNN

สังคม

วันนี้วันอะไร วันที่ 30 สิงหาคม ถูกกำหนดให้เป็น "วันฉลามวาฬแห่งชาติ"

วันนี้วันอะไร วันที่ 30 สิงหาคม ถูกกำหนดให้เป็น วันฉลามวาฬแห่งชาติ

วันฉลามวาฬแห่งชาติ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มากยิ่งขึ้น

วันนี้วันอะไร วันที่ 30 สิงหาคม ถูกกำหนดให้เป็น วันฉลามวาฬแห่งชาติ

วันฉลามวาฬแห่งชาติ ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 30 สิงหาคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อให้รู้จักและเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลอันน่าทึ่งนี้ ดังนั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับฉลามวาฬไปพร้อมๆกันในบทความนี้

ฉลามวาฬ (whale shark) เป็นปลาฉลามขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งอยู่ในชั้นปลากระดูกอ่อน อาหารหลักคือแพลงก์ตอน เมื่อโตเต็มไว้อาจยาวได้ถึง 8-17.5 เมตร และหนักได้ถึง 21-35 ตัน ถิ่นที่อยู่ของฉลามวาฬคือทะเลเปิดเขตร้อนและอบอุ่น โดยต้นกำเนิดของฉลามชนิดนี้คาดว่าอาจต้องย้อนเวลากลับไปถึง 60 ล้านปีเลยทีเดียว

และถึงมาว่าจะมีต้นกำเนิดที่ยาวนาน แต่จำนวนของฉลามวาฬกลับลดลงทุกปี สาเหตุเกิดจากการล่าของมนุษย์ รวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จนทำให้ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของมันไม่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ ดังนั้นเราจำเป็นต้องปกป้องและอนุรักษ์ฉลามวาฬ เพื่อให้สัตว์ขนาดยักษ์ชนิดนี้อยู่คู่กับโลกของเราสืบต่อไป


ที่มาข้อมูล : www.daysoftheyear.com, Wikipedia

ข่าวแนะนำ