TNN online ผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแล้ว! เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบ เช็กเลยที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

ผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแล้ว! เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบ เช็กเลยที่นี่!

ผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแล้ว!  เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบ เช็กเลยที่นี่!

ผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแล้ว! ตรวจสอบรายชื่อได้ 3 ช่องทาง เช็กแล้วรีบยืนยันตัวตนด่วน เริ่มใช้สิทธิได้ 1 ก.ค. 66

วันนี้ ( 14 มิ.ย. 66 )กระทรวงการคลัง ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบอุทธรณ์ มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ จำนวน 26,696 คน โดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ 3 ช่องทาง คือ


3 ช่องทางการตรวจสอบผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


1. ตรวจสอบทางเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ตรวจสอบที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 

3. สอบถาม Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)


สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์ จะต้องดำเนินการ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้


1.ยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน หรือธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ในการยืนยันตัวตนด้วย 

2.เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานได้ในวันถัดไป

3. ธ.ก.ส. และธนาคารออมสินจะให้บริการยืนยันตัวตนจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ส่วนธนาคารกรุงไทยยังไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการ 


ทั้งนี้ ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จทุกขั้นตอนภายในวันที่กำหนด จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ดังนี้ 


วันที่ยืนยันตัวตน 12 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 66  เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่  1 ก.ค. 66  และรับสิทธิย้อนหลัง 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 66)

วันที่ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย. – 26 ก.ค. 66  เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่  1 ส.ค. 66 และรับสิทธิย้อนหลัง 4 เดือน (เม.ย. - ก.ค. 66)

วันที่ยืนยันตัวตน 27 ก.ค. – 26 ส.ค. 66 เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่  1 ก.ย. 66 และรับสิทธิย้อนหลัง 5 เดือน (เม.ย. – ส.ค. 66)

วันที่ยืนยันตัวตน 27 ส.ค. – 26 ก.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่  1 ต.ค. 66 และรับสิทธิย้อนหลัง 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 66)

วันที่ยืนยันตัวตน 27 ก.ย. 66 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป (แต่ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)


ผลอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกแล้ว!  เปิด 3 ขั้นตอนตรวจสอบ เช็กเลยที่นี่!


ข้อมูลจาก  :  กระทรวงการคลัง 

ภาพจาก :  TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง