TNN online เปิดปฏิทิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเม.ย. ได้รับเงินวันไหนบ้าง

TNN ONLINE

Wealth

เปิดปฏิทิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเม.ย. ได้รับเงินวันไหนบ้าง

เปิดปฏิทิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนเม.ย. ได้รับเงินวันไหนบ้าง

เปิดปฏิทิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ประจำเดือนเมษายน ปชช.ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับค่าใช้จ่ายอะไรจากรัฐบาลในวันไหนบ้าง

สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนเมษายน ทางรัฐบาลจะโอนเงินช่วยเหลือในด้านต่างๆตามปฏิทินดังนี้ 


วันที่ 1 เมษายน 2563


1.วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค


- ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ได้ คนละ 200-300 บาทต่อเดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้


2.ค่ารถโดยสารสาธารณะ


- ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน


วันที่ 15 เมษายน 2563


1.เงินคืนภาษี VAT 5%


- สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 


รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้


โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินเป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนมีนาคม 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น แต่ทั้งนี้ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย 


วันที่ 18 เมษายน 2563


1.ค่าน้ำประปา 


- จ่ายไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน


ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ได้แก่ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ การประปาส่วนภูมิภาค 


2.ค่าไฟฟ้า 


- จ่ายไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน


ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้แก่ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้รับสิทธิ์มีจำนวนมากอาจทำให้แต่ละคนได้รับเงินในเวลาไม่เท่ากัน  ทั้งนี้หากใครต้องการตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์อะไรบ้างนั้นสามารถ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง 


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง