TNN online วันวิสาขบูชา 2566 ห้ามขาย "เหล้า-เบียร์" ฝ่าฝืนมีโทษ เช็กเวลาที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

วันวิสาขบูชา 2566 ห้ามขาย "เหล้า-เบียร์" ฝ่าฝืนมีโทษ เช็กเวลาที่นี่!

วันวิสาขบูชา 2566 ห้ามขาย เหล้า-เบียร์ ฝ่าฝืนมีโทษ เช็กเวลาที่นี่!

วันวิสาขบูชา 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนห้ามขาย" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุราทุกชนิด" ฝ่าฝืนมีโทษหนัก เช็กเวลาที่นี่

วันวิสาขบูชา 2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนห้ามขาย" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุราทุกชนิด" ฝ่าฝืนมีโทษหนัก เช็กเวลาที่นี่


พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลง 5 กุมภาพันธ์ 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และ วันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ โดยในปีนี้วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566


ทั้งนี้ เพื่อให้บังคับใช้กฎหมาย ในวันสำคัญทางศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน ให้งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง


ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 2 มิ.ย.66 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 3 มิ.ย.66 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับการปฏิบัติไปยังทุกหน่วยปฏิบัติในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการกวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาด โดยจัดสายตรวจ ออกตรวจสอบตามสถานที่สุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง, ร้านอาหารตามสั่งริมทาง, สถานีขนส่งโดยสารสาธารณะ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น


ทั้งนี้ หากตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กวดขันจับกุมหากปรากฏการกระทำผิดซัดเจน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติให้เรียบร้อย และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารมายังโทรศัพท์ สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมงวันวิสาขบูชา 2566 ห้ามขาย เหล้า-เบียร์ ฝ่าฝืนมีโทษ เช็กเวลาที่นี่! ภาพจาก สตช.

 

แฟ้มภาพ TNN Online


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง