TNN online วันวิสาขบูชา 2566 เปิดพิกัด 'สถานที่เวียนเทียน-ไหว้พระ' ต่างจังหวัดไปทำบุญที่ไหนดี

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

วันวิสาขบูชา 2566 เปิดพิกัด 'สถานที่เวียนเทียน-ไหว้พระ' ต่างจังหวัดไปทำบุญที่ไหนดี

วันวิสาขบูชา 2566 เปิดพิกัด 'สถานที่เวียนเทียน-ไหว้พระ' ต่างจังหวัดไปทำบุญที่ไหนดี

วันวิสาขบูชา 2566 เปิดพิกัดสถานที่เวียนเทียน-ไหว้พระ ต่างจังหวัด วันหยุดยาวปีนี้ไปทำบุญที่ไหนดี

วันนี้ ( 1 มิ.ย. 66 ) เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา ปี 2566  ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนมักนิยมไปไหว้พระ ทำบุญ ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  ใครหลายคนอาจกำลังมองหาสถานที่เวียนเทียน-ไหว้พระ ในจังหวัดต่างๆนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยบรรดาหัวเมืองใหญ่ต่างตื่นตัวจัดงานกิจกรรมสำคัญกันอย่างคึกคัก โดยจังหวัดที่น่าสนใจ TNN ONLINE ได้รวบรวมมาให้แล้วดังนี้ 


1.นครราชสีมา 


ในโอกาสครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา และ เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา 2566 ได้เตรียมจัด พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 10 พระองค์ จาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศศรีลังกา เมียนมาร์และประเทศไทย โดยทำพิธีอันเชิญที่บริเวณด้านหน้าของห้างเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ บุษบกภายในมณฑลพิธีห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3  เพื่อเอาไว้ให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะ 


ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานวันวิสาขบูชาโลกและในโอกาสครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ได้มีการจัดนิทรรศการ “ไตรลักษณ์” เพื่อความเข้าใจของชีวิตที่ไม่เที่ยงแท้ และชมวงล้อแห่งธรรม มรรคมีองค์ 8 หนทางแห่งการดับทุกข์ เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและเข้าใจนำมาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้อัญเชิญรูปหล่อจำลองเสมือนจริงของพระอริยสงฆ์ จำนวน 25 รูป อาทิ พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนตสีโล) ,หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ,สมเด็จพระพุฒาจารย์ หลวงปู่โต พรมรังสี เป็นต้น 

วันวิสาขบูชา 2566 เปิดพิกัด 'สถานที่เวียนเทียน-ไหว้พระ' ต่างจังหวัดไปทำบุญที่ไหนดี


พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญทั้งการถวายผ้าป่า ทำบุญพระประจำวัน กราบสักการะพระพุทบาทจำลอง ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัด และกิจกรรมฟังธรรมบรรยายทุกวัน เวลา 14.00 น. จากพระเกจิดังทั่วประเทศ อาทิ พระอารย์วรงคต วิริยธไร วัดพุทธพรหมปัญโญ จ.เชียงใหม่ ,พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปัญโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ,พระราชปัญญาวชิโรดม วัดเทพเจติยาจารย์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยงานวันวิสาขบูชาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-11 มิ.ย.66 ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา.


2.จังหวัดนครศรีธรรมราช


จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแพร่และประกาศการใช้ธรรมะครองใจคน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นหลากหลาย ประกอบด้วย การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวลพร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีการประดับตกแต่งธงทิวตราธรรมจักร ตราสิบสองนักษัตร และหัวนะโม รวมทั้งมีการตกแต่งด้วยโคมไฟส่องสว่างในเส้นทางถนนราชดำเนินตลอดเส้นทาง


วันวิสาขบูชา 2566 เปิดพิกัด 'สถานที่เวียนเทียน-ไหว้พระ' ต่างจังหวัดไปทำบุญที่ไหนดี


ในส่วนของกิจกรรมมีการรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 ,การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม ,การจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566 ,กิจกรรมเสวนาธรรม “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธมฺโม ทเวรกฺขติ ธมฺม จารี” ,พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ,พิธีทำบุญตักบาตร ,กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบูชาเวียนเทียน พิธีกวนข้าวมธุปายาส และกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชา พุทธบูชา 2566 เป็นต้น


3.จังหวัดเชียงใหม่


ในปีนี้วันวิสาขบูชา จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดเริ่มจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จากนั้นวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จะมีกิจกรรมวิสาขบูชารำลึก ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเตียวขึ้นดอย สรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ และวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมเวียนเทียนตามวัดสำคัญต่างๆ


ขณะเดียวกันทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้ร่วมกันติดตั้งธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร ประดับตกแต่งซุ้มและติดป้ายวันวิสาขบูชา บริเวณรอบเมืองเชียงใหม่ ถนนท่าแพ บริเวณแจ่งคูเมืองทั้ง 4 แจ่ง รวมถึงตามสถานที่ราชการ บริษัทห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนา พุทธสมาคมฯ  ยุวพุทธ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันวิสาขบูชา คืออะไร


เป็นวันสำคัญ ทางศาสนาพุทธ อีกทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และ เป็นวันสำคัญระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เนื่องจาก วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ โดยพระพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ในวันเดียวกัน (ต่างปี)  คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งตรงกันกับเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกัน จัดพิธีพุทธบูชาจะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว


บทสวดมนต์สำหรับถวายดอกไม้ธูปเทียนสักการะ วันวิสาขบูชา


“ยะมัมหะ  โข   มะยัง   ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา, โย  โน  ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ  มะยัง  ภะคะวะโต  ธัมมัง  โรเจมะ ฯเปฯ  สาธุ  โน  ภันเต  ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ  ญาตัพเพหิ  คุเณหิ  อะตีตารัมมะณะตายะ  ปัญญายะมาโน,  อิเม  อัมเหหิ   คะหิเต  สักกาเร  ปะฏิคคัณหาตุ,  อัมหากัง   ทีฆะรัตตัง   หิตายะ  สุขายะ”


เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด  ว่าเป็นที่พึ่ง,  พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย  แลเราทั้งหลายชอบใจซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด, พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล  ได้อุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะ  ในมัชฌิมประเทศ, พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ,  เป็นโคดมโดยพระโคตร,  เป็นศากยบุตร  เสด็จออกบรรพชาแล้วแต่ศากยสกุล,  เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์, พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีแห่งบุรุษควรฝึกได้   ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า   เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้มีโชคโดยไม่ต้องสงสัยแล,


อนึ่ง  พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสดีแล้ว  อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง  ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในใจตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน, และพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว  เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร คู่แห่งบุรุษสี่ บุรุษบุคคลแปด  นี่คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค  เป็นผู้ควรของคำนับ  เป็นผู้ควรของต้อนรับ  เป็นผู้ควรของทำบุญ  เป็นผู้ควรทำอัญชลี  เป็นนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า พระสถูป พระปฏิมานี้แล นักปราชญ์ได้อุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สร้างไว้แล้วเพื่อระลึกถึง พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ด้วยทรรศนะแล้วได้ความเลื่อมใสแลสังเวช


บัดนี้เราทั้งหลายมาถึง  กาลวิสาขปุณณมีอันเป็นที่รู้กันว่ากาลเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้  และเสด็จปรินิพพาน  แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น (ถ้าวันอัฏฐมี  ให้เปลี่ยนข้อความที่ขีดเส้นใต้  เป็นกาลที่ครบ 8 เบื้องหน้าแต่วันวิสาขปุรณมี  เป็นที่รู้กันว่ากาลเป็นที่ถวายพระเพลิงพระสรีระแห่งผู้มีพระภาคเจ้านั้น)  จึงมาประชุมกันแล้ว  ณ  ที่นี้ถือสักการะมีประทีปด้ามแลธูป เป็นต้น เหล่านี้  ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ ระลึกถึงพระคุณตามเป็นจริงทั้งหลาย  ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น  บูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไร จักทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบ ซึ่งพระสถูปนี้  (ซึ่งพระปฏิมากรนี้)


ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้า  แม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว  ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  จะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์  โปรดทรงรับซึ่งเครื่องสักการะ  อันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  จนกว่าจะถึงพระนิพพานเทอญฯ


บทเวียนเทียนวันวิสาขาบูชา 


รอบที่ 1 รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดย ภาวนาคาถา บทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ

“อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”


รอบที่ 2 รำลึกถึงคุณพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ

“สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ”


รอบที่ 3ให้รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ

อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ


ข้อมูลจาก  : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง