TNN online ขึ้นทางด่วนฟรี! วันหยุด 3 มิถุนายน รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กที่นี่

TNN ONLINE

Wealth

ขึ้นทางด่วนฟรี! วันหยุด 3 มิถุนายน รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กที่นี่

ขึ้นทางด่วนฟรี! วันหยุด 3 มิถุนายน รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กที่นี่

วันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 กทพ.ประกาศข่าวดีขึ้น "ทางด่วนฟรี" 3 สายทาง รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลยที่นี่!

วันหยุดราชการ วันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 กทพ.ประกาศข่าวดีขึ้น "ทางด่วนฟรี" 3 สายทาง รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลยที่นี่!


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่าในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ วันวิสาขบูชา) ได้ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้


-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
-ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
-ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน


ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

ขึ้นทางด่วนฟรี! วันหยุด 3 มิถุนายน รวม 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กที่นี่

ที่มา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง