TNN เนืองแน่น ประชาชนแห่ขอพรศาลหลักเมืองวันขึ้นปีใหม่

TNN

สังคม

เนืองแน่น ประชาชนแห่ขอพรศาลหลักเมืองวันขึ้นปีใหม่

เนืองแน่น ประชาชนแห่ขอพรศาลหลักเมืองวันขึ้นปีใหม่

เวลา 11.00. น. ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทยอยเดินทางมาสักการะขอพรศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานคร พร้อมนำผ้าแพรสามสีมาผูกที่เสาหลักเมืองจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ 2566

เนืองแน่น ประชาชนแห่ขอพรศาลหลักเมืองวันขึ้นปีใหม่

เนืองแน่น ประชาชนแห่ขอพรศาลหลักเมืองวันขึ้นปีใหม่

เนืองแน่น ประชาชนแห่ขอพรศาลหลักเมืองวันขึ้นปีใหม่

เวลา 11.00. ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทยอยเดินทางมาสักการะขอพรศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานคร พร้อมนำผ้าแพรสามสีมาผูกที่เสาหลักเมืองจำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ 2566 (เมื่อวันที่ 1 ..66)

เนืองแน่น ประชาชนแห่ขอพรศาลหลักเมืองวันขึ้นปีใหม่

เนืองแน่น ประชาชนแห่ขอพรศาลหลักเมืองวันขึ้นปีใหม่

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 13ภาพ

ข่าวแนะนำ