TNN online ปีใหม่ 2566 เปิดฉาก "7 วันอันตราย" เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง เสียชีวิต 37 ราย

TNN ONLINE

สังคม

ปีใหม่ 2566 เปิดฉาก "7 วันอันตราย" เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง เสียชีวิต 37 ราย

ปีใหม่ 2566 เปิดฉาก 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง เสียชีวิต 37 ราย

เปิดฉาก 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2566 ปภ.รายงาน เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง บาดเจ็บ 351 คน เสียชีวิต 37 ราย

เปิดฉาก 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2566 ปภ.รายงาน เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง  บาดเจ็บ 351 คน  เสียชีวิต 37 ราย


วันนี้ (30 ธ.ค. 65) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 351 คน ผู้เสียชีวิต 37 ราย ศปถ.ได้ประสานจังหวัดอำนวยความสะดวกในเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด กำชับจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่ คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยง ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย อีกทั้งปรับมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่มีความสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน 


นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 


เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 351 คน ผู้เสียชีวิต 37 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 41.55 ดื่มแล้วขับร้อยละ 23.50 

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.51

ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 83.09 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 43.27

ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 28.37

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 18.01 – 19.00 น. ร้อยละ 9.46 


ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 18.81 จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,887 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 55,910 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 370,561 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 65,530 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 20,920 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 18,250 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 6,315 ราย ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 5,391 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ลำพูน  (13 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ (3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี (14 คน)  


นายโชตินรินทร์ กล่าวต่อไปว่า วันนี้เป็นวันแรกของช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ประชาชนยังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานจังหวัดดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะถนนสายหลัก สายรอง และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด โดยเปิดช่องทางพิเศษ  ปิดจุดกลับรถ ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความคล่องตัว อีกทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 


อีกทั้งเฝ้าระวังถนนทางตรงที่มีระยะทางยาวเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการขับรถเร็ว ตลอดจนใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสาในการจัดตั้งด่านชุมชนป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่มีความสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน 


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เน้นการวางแผนแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการดูแลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างกับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ขอฝากให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจผู้ร่วมใช้เส้นทาง สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง และไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ปีใหม่ 2566 เปิดฉาก 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 349 ครั้ง เสียชีวิต 37 ราย

ภาพจาก ปภ. / ผู้สื่อข่าวสตูล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง