TNN online วันนี้วันอะไร 4 กันยายน ตรงกับ “วันสัตว์ป่าสากล”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 4 กันยายน ตรงกับ “วันสัตว์ป่าสากล”

วันนี้วันอะไร 4 กันยายน ตรงกับ “วันสัตว์ป่าสากล”

รู้หรือไม่ ว่าวันนี้ หรือวันที่ 4 กันยายน ถูกกำหนดให้เป็น “วันสัตว์ป่าสากล”

วันนี้วันอะไร 4 กันยายน ตรงกับ “วันสัตว์ป่าสากล”

ในทุกๆปี โลกของเราได้สูญเสีย “สัตว์ป่า” ไปมากมายจากการขยายตัวของประชากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการรุกล้ำที่อยู่อาศัยของพวกมัน หรือการจับมันมาเพื่อใช้สอยประโยชน์ต่างๆ ตามที่มนุษย์เห็นว่าสมควร 

แต่ก็มีอีกด้านหนึ่งเช่นกัน เมื่อเวลาผ่านไป หลายๆคนเริ่มตระหนักรู้มากขึ้น จึงเริ่มมีการจัดตั้งมูลนิธิและองค์กรมากมาย เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์ชีวิตของเหล่าสัตว์ป่า รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้คน ตื่นรู้เกี่ยวกับความสำคัญของชีวิตสัตว์ป่าเหล่านี้มากขึ้น

ซึ่ง วันสัตว์ป่าสากล หรือ National Wildlife Day ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อย้ำเตือนเราว่าสัตว์ต่างๆ เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของโลกใบนี้ และเป็นการให้เกียรติแก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ รวมไปถึงองค์กรต่างๆ มากมายที่ทำงานร่วมกันทุกปี เพื่อช่วยรักษาสัตว์เหล่านี้ไว้นั่นเอง

ข้อมูลจาก : www.daysoftheyear.com


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง