TNN online วันพืชมงคล 2565 เปิดความหมายสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่ง-เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง

TNN ONLINE

สังคม

วันพืชมงคล 2565 เปิดความหมายสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่ง-เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง

วันพืชมงคล 2565 เปิดความหมายสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่ง-เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง

วันพืชมงคล 2565 เปิดความหมายสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายและการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง

วันนี้ ( 13 พ.ค. 65 ) เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล 2565  จะมีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คืออพระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง 

 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็น สิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น โดยในพิธีมีการเสี่ยงทายผ้านุ่งและ พระโคเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง โดยการเสี่ยงทายมีความหมายดังต่อไปนี้

การตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย (การเสี่ยงทายผ้านุ่ง)   

"ผ้านุ่งแต่งกาย” ผ้านุ่งซึ่งพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบนั้น เป็นผ้าลาย มีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ ผ้านุ่งนี้จะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุม เพื่อให้พระยาแรกนาขวัญหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามกันคือ

ถ้าหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
ถ้าหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
ถ้าหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ 

การเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง         

ของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นคือ

ถ้าพระโคกิน  ข้าว  หรือ  ข้าวโพด    พยากรณ์ว่า     ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

ถ้าพระโคกิน  ถั่ว  หรือ  งา               พยากรณ์ว่า     ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ถ้าพระโคกิน  น้ำ  หรือ  หญ้า           พยากรณ์ว่า     น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ถ้าพระโคกิน  เหล้า                         พยากรณ์ว่า     การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ผลการเสี่ยงทายประจำปี 2565

โหรหลวงทำนายว่า วันพืชมงคลปีนี้ ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งได้ผ้า 4 คืบ ในปีนี้น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอน จะสมบูรณ์ ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

สำหรับพระโคกินอะไร ในปีนี้พระโคนั้นเลือก กินหญ้าและน้ำ ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

พระโค กินถั่ว  ทำนายว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

พระโคกินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ข้อมูลจาก :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง