TNN online วันพืชมงคล 2565 เปิดผลเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่ง-พระโคกินอะไร?

TNN ONLINE

สังคม

วันพืชมงคล 2565 เปิดผลเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่ง-พระโคกินอะไร?

วันพืชมงคล 2565 เปิดผลเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่ง-พระโคกินอะไร?

เปิดผลสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย-เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งประจำวันพืชมงคลปี 2565 พระโคกินอะไร?

วันนี้ ( 13 พ.ค. 65 )เนื่องในโอกาส วันพืชมงคล 2565  จะมีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็น สิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 

ปีนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ส่วนพระโคแรกนาปีนี้ คือ พระโคพอ และพระโคเพียง 

สำหรับผลการเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยพระยาแรกนา ปีนี้เสี่ยงทายผ้านุ่งได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินอะไรใน ปีนี้ พระโคกินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร พลาหาร ภักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์, กินถั่ว พยากรณ์ว่า พลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง 

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมแจกจ่ายพันธุ์ข้าวพระราชทานให้กับเกษตรกรและประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ข้อมูลจาก :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพจาก : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง