TNN online วันพืชมงคล 2566 ตรงกับวันไหน? "ธนาคาร" ประกาศหยุดไหม

TNN ONLINE

สังคม

วันพืชมงคล 2566 ตรงกับวันไหน? "ธนาคาร" ประกาศหยุดไหม

วันพืชมงคล 2566 ตรงกับวันไหน? ธนาคาร ประกาศหยุดไหม

วันพืชมงคล 2566 ตรงกับวันไหน ถือเป็นวันหยุดราชการ "ธนาคาร" เปิดทำการไหม เช็กวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

วันพืชมงคล 2566 ตรงกับวันไหน ถือเป็นวันหยุดราชการ "ธนาคาร" เปิดทำการไหม เช็กวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

“วันพืชมงคล 2566” ตรงกับวันพุธที่ 17 พ.ค. 2566 แรม 13 ค่ำ เดือนหก(6) ปีเถาะ ถือเป็นวันหยุดราชการ แต่ไม่ใช่วันหยุดของบริษัทเอกชน รวมทั้ง ธนาคาร   ซึ่งวันนี้เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมาลุ้นกันว่า ปีนี้ พระโคเสี่ยงทาย จะเลือกกินอะไร ขณะที่วันอังคารที่ 16 พ.ค. 2566 เป็นวันสวดมนต์การพระราชพิธีพืชมงคล


ความเป็นมาของพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในสมัยโบราณ คงจะเป็นพิธีที่มีความมุ่งหมายเพื่อบำรุงขวัญและเตือนเกษตรกรให้ปลูกพืชผลโดยเฉพาะการทำนา เพราะข้าวเป็นธัญญาหารหลักสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต พระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศจึงเป็นผู้นำลงมือไถนาและหว่านพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นตัวอย่าง เพื่อเตือนราษฎรว่าถึงเวลาทำการเพาะปลูกแล้ว

ต่อมา เมื่อพระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศมีพระราชภารกิจอื่น จึงโปรดแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คือ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เรียกว่า พระยาแรกนา ทำหน้าที่ไถนาและหว่านธัญพืช พระมเหสีหรือพระชายาที่เคยร่วมไถนาหว่าน ก็เปลี่ยนเป็นท้าวนางในราชสำนัก ออกไปทำหน้าที่หาบกระบุงพันธุ์พืชช่วยพระยาแรกนา เรียกว่า เทพี

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีชนหลายเชื้อชาติที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ได้แก่  อินเดีย จีน และกัมพูชา สำหรับประเทศไทยนั้น มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยและได้ปฏิบัติสืบต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์


วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566


วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2566 มีวันหยุดยาวหลายวัน รวมทั้งวันหยุดพิเศษ หยุดยาว 4 วันรวด 


วันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2566


-วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ
-วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
-วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
-วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 


ทั้งนี้ ทำให้ เดือนพฤษภาคม 2566 จะมีวันหยุดยาวรวม 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2566



วันแรงงานแห่งชาติ "ธนาคาร" หยุดไหม?

วันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดสถาบันการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีกำหนดวันหยุด 3 วันคือ 

-วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ 

-วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล 

-วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ





ที่มา royaloffice.th 

ภาพจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง