TNN online ลงทะเบียนที่นี่! "ล้างแอร์ฟรี" 10,000 สิทธิ์กับ กฟผ. เริ่ม 9 โมงเช้าวันนี้

TNN ONLINE

สังคม

ลงทะเบียนที่นี่! "ล้างแอร์ฟรี" 10,000 สิทธิ์กับ กฟผ. เริ่ม 9 โมงเช้าวันนี้

ลงทะเบียนที่นี่! ล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิ์กับ กฟผ. เริ่ม 9 โมงเช้าวันนี้

กฟผ. ชวนคนไทยรวมพลังลดใช้พลังงาน "ล้างแอร์ฟรี" 10,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ เริ่มลงทะเบียนวันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชวนคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานภายใต้แคมเปญ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงานหาร 2” ผ่านโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ Clean your air, Care your life” ร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยให้บริการล้างแอร์ฟรีแก่คนไทยทั่วประเทศเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการล้างแอร์ทุก 6 เดือน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยถึงร้อยละ 10 ทำให้แอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศได้ประมาณ 1.3 ล้านหน่วยต่อปี 

โดย กฟผ. จะเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th  วันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 10,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ 

 เงื่อนไขการลงทะเบียน

-จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี 1 เครื่อง 

-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู 

- ต้องอัพโหลดใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ 

-เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วทางสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจะจัดสรรร้านค้าสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีศักยภาพภายใต้มาตรฐาน SHOP NO.1 ดำเนินการล้างแอร์ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อไป 

-สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. งดเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062 273 9396 หรือ 062 273 9335


ลงทะเบียนที่นี่! ล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิ์กับ กฟผ. เริ่ม 9 โมงเช้าวันนี้ ภาพจาก กฟผ.

 


 


ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง