TNN online "ล้างแอร์ช่วยชาติ" เฟส 2 ลงทะเบียนรับสิทธิ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย.เช็กเงื่อนไขเลย!

TNN ONLINE

Wealth

"ล้างแอร์ช่วยชาติ" เฟส 2 ลงทะเบียนรับสิทธิ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย.เช็กเงื่อนไขเลย!

ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ลงทะเบียนรับสิทธิ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย.เช็กเงื่อนไขเลย!

โครงการ "ล้างแอร์ช่วยชาติ" ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วกว่า 2 ล้านหน่วย แถมช่วยลด CO2 ได้กว่า 1,000 ตัน รับสิทธิ์โครงการล้างแอร์เฟส 2 ได้ถึง 30 ก.ย. 65

โครงการ "ล้างแอร์ช่วยชาติ" ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วกว่า 2 ล้านหน่วย แถมช่วยลด CO2 ได้กว่า 1,000 ตัน รับสิทธิ์โครงการล้างแอร์เฟส 2 ได้ถึง 30 ก.ย. 65

กฟผ. ขอบคุณคนไทยที่ร่วมลดใช้พลังงานผ่านโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วกว่า 2 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงกว่า 17 ล้านบาท สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ภายใน 30 ก.ย. นี้

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติของ กฟผ. ที่ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย และผู้ค้าปลีก (Modern Trade) ในห้างสรรพสินค้าดำเนินการล้างแอร์ไปแล้วกว่า 15,000 เครื่อง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 2.26 ล้านหน่วย 

หรือเปรียบเทียบเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลง 17.93 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งการล้างแอร์ทุก 6 เดือน จะทำให้แอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีประมาณ 10%

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2" เพื่อรับส่วนลดค่าล้างแอร์ 300 บาท จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์

ช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ล้างแอร์

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ "ล้างแอร์" ได้ที่ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต 

หมดเขตลงทะเบียนล้างแอร์

สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รับส่วนลดค่าล้างแอร์ 300 บาท จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์

ขั้นตอนลงทะเบียนล้างแอร์

นำบัตรประชาชน และใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์ จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง 

หมายเหตุ

ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ "ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1" ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1 และต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062 273 9396 หรือ 062 273 9335ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง