TNN online ลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ ได้แล้ววันนี้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

ลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ ได้แล้ววันนี้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

ลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ  ได้แล้ววันนี้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

เริ่มวันนี้! 1 พ.ค. 2566 ลงทะเบียน "ล้างแอร์ช่วยชาติ" จ่ายคนละครึ่ง จำนวน 10,000 สิทธิ์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน

ลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ ครั้งที่ 2 ได้แล้ววันนี้ เช็กเงื่อนไขที่นี่ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ด้วยกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 อาคารและอุตสาหกรรมประสิทธิภาพพลังงานสูง และอุปนิสัยการใช้พลังงาน


สำหรับฤดูร้อนนี้ กฟผ. ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดทำโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยโครงการ "ล้างแอร์ช่วยชาติ" (Clean your air, Care your life) ถือเป็นอีกโครงการที่ กฟผ.ดำเนินการต่อเนื่อง โดย กฟผ. ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และผู้ค้าปลีกบริการล้างแอร์ให้แก่ประชาชน


เงื่อนไขลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ 


สำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิภายใต้โครงการ "ล้างแอร์ช่วยชาติ" คือ ประชาชนจ่ายค่าล้างแอร์ 300 บาท จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง จำกัดจำนวนทั้งหมด 10,000 สิทธิ์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน 


ขั้นตอนลงทะเบียน ล้างแอร์ช่วยชาติ 


ขั้นตอนการลงทะเบียน เพียงแสดงบัตรประชาชน และบิลค่าไฟย้อนหลัง 2 เดือน ณ จุดขายของห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566

ภาพ TNNOnline 

ข่าวแนะนำ