TNN online "ล้างแอร์ช่วยชาติ" ลงทะเบียนที่ไหน เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนรับส่วนลด 300 บาทที่นี่!

TNN ONLINE

Wealth

"ล้างแอร์ช่วยชาติ" ลงทะเบียนที่ไหน เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนรับส่วนลด 300 บาทที่นี่!

ล้างแอร์ช่วยชาติ ลงทะเบียนที่ไหน เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนรับส่วนลด 300 บาทที่นี่!

กฟผ.เปิดโครงการ "ล้างแอร์ช่วยชาติ" เฟส 2 รับส่วนลด 300 บาท ลงทะเบียนที่ไหน เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่

"ล้างแอร์ช่วยชาติ"  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ” เฟส 2 เพื่อ รับส่วนลดค่าล้างแอร์ จำนวน 300 บาท


สถานที่ลงทะเบียน

ณ ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565


ต้องนำอะไรไปบ้าง

เพียงนำบัตรประชาชนและใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Type) ขนาดไม่เกิน 24,000 BTU

2. จำกัดครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ ต่อการล้างแอร์ 1 เครื่อง

3. กฟผ.จ่าย 300 บาท ประชาชนจ่าย 300 บาท รวมเป็นมูลค่า 600 บาท

4. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 1


ขั้นตอนการรับสิทธิ์ ณ จุดขายห้างสรรพสินค้าที่ร่วมแคมเปญ

1. แสดงบัตรประชาชนและใบบิลค่าไฟ 1 เดือน ของปี 2565

2. พนักงานตรวจสอบสิทธิ์

3. พนักงานนัดหมายเข้าให้บริการ

4. ชำระค่าบริการ 300 บาทล้างแอร์ช่วยชาติ ลงทะเบียนที่ไหน เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนรับส่วนลด 300 บาทที่นี่! ภาพจาก กฟผ.

 ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง