ร.อ.ธรรมนัส รอด! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดไม่พ้นจากตำแหน่งส.ส.-รัฐมนตรี

TNN ONLINE

การเมือง

ร.อ.ธรรมนัส รอด! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดไม่พ้นจากตำแหน่งส.ส.-รัฐมนตรี

ร.อ.ธรรมนัส รอด! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดไม่พ้นจากตำแหน่งส.ส.-รัฐมนตรี

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รอด! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.- รัฐมนตรี

วันนี้ (5พ.ค.64) ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงวันนี้เวลา 15.00 น. ในการอ่านคำวินิจฉัยคดีสมาชิกภาพส.ส. และความเป็นรัฐมนตรีของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากกรณี ส.ส. 51 คนเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะทางการเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงหรือไม่

จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุด ของศาลต่างประเทศ โดยกรณีดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส ระบุ ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบ ตนน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และทำใจไว้แล้ว ถ้าเป็นบวก ตนก็พร้อมเดินหน้าทำงานทางการเมืองต่อ แต่ถ้าเป็นลบจะไปทำธุรกิจ โดยย้ำไม่ได้กังวลใดๆ ซึ่งวันนี้ ได้มอบทนายความเป็นผู้แทนไปฟัง คำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญแทน เนื่องจากติดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยไม่ขาดคุณสมบัติส.ส.-รัฐมนตรี

ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุเหตุผลว่า ร.อ.ธรรมนัสต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แต่ก็เป็นของศาลแขวงเครือรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ไม่ใช่ศาลไทย จึงไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายไทย