ตามคาด! พล.อ.ประวิตร นั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกสมัย

TNN ONLINE

การเมือง

ตามคาด! พล.อ.ประวิตร นั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกสมัย

ตามคาด! พล.อ.ประวิตร นั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกสมัย

ตามคาด! พล.อ.ประวิตร นั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกสมัย 'ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า' เป็นเลขาธิการพรรค

วันนี้ (18มิ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เริ่มเปิดประชุมสามัญประจำปี ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานในการประชุมแทน


ตามคาด! พล.อ.ประวิตร นั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกสมัย


จากนั้น ที่ประชุมมีมติปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรค จาก 27 คน เหลือ 26 คน พร้อมมีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว

2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค

3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค

4.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

และกรรมการบริหารพรรค จำนวน 22 คน คือ

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์

2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ

3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน

4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

6.อนุชา นาคาศัย

7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์

8.นายสุพล ฟองงาม

9.นายนิโรธ สุนทรเลขา

10.นายไผ่ ลิกค์

11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

12.นางประภาพร อัศวเหม

13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม

15.นายสุชาติ ชมกลิ่น

16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร

17.นายสุชาติ อุสาหะ

18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ

19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร

20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์

21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

22.นายสมเกียรติ วอนเพียร