TNN online ประมวลภาพ กลยุทธ์ติดป้ายหาเสียงหลากรูปแบบ หลังถูกวิจารณ์ กีดกวาง บดบัง การสัญจร

TNN ONLINE

การเมือง

ประมวลภาพ กลยุทธ์ติดป้ายหาเสียงหลากรูปแบบ หลังถูกวิจารณ์ กีดกวาง บดบัง การสัญจร

ประมวลภาพ กลยุทธ์ติดป้ายหาเสียงหลากรูปแบบ หลังถูกวิจารณ์ กีดกวาง บดบัง การสัญจร

ป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. และผู้สมัคร สก. แต่ละคนที่มีการนำมาติดไว้ตามพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร เพื่อหวังกระตุ้นและเพิ่มคะแนนเสียงของตนไปยังชาวบ้านในเขตต่างๆ

ป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้ง ผู้ว่า กทมและผู้สมัคร สกแต่ละคนที่มีการนำมาติดไว้ตามพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร เพื่อหวังกระตุ้นและเพิ่มคะแนนเสียงของตนไปยังชาวบ้านในเขตต่างๆ ภายหลังเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการจับเบอร์ที่ใช้ในการสมัครเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งป้ายส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นแบบและขนาดที่เท่าเดิม แต่ก็มีการวางตำแหน่งป้ายหาเสียง สูงบ้าง ระดับติดทางเท้าบ้าง ขนาดเล็กไว้ติดตามเสาบ้าง ปรับปรุงการติดป้ายเพื่อพยายามไม่ให้รบกวนและกินพื้นที่บนทางเท้าและท้องถนน ภายหลัง กกต.ได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายและระเบียบต่าง  ตามประกาศเรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทมและ .ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งหนึ่งในป้ายหาเสียงที่ได้รับความสนใจและกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้คงเป็นของ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยป้ายหาเสียงดังกล่าว ได้จัดทำให้มีการลดขนาดความกว้างของป้ายหาเสียง เป็นผลให้ป้ายหาเสียงดังกล่าวไม่เกะกะทางเดินของประชาชนที่สัญจรไปมา จากที่เห็นจะมีความพอดีกับเสาที่ติดไม่ยื่นออกบนทางเท้าและท้องถนน และข้อความบนป้ายหาเสียงยังคงสื่อสารได้อย่างชัดเจน(เมื่อวันที่ 3 เม..65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 18ภาพ

ข่าวแนะนำ