พิษภัยแล้ง! ชาวนาโคราช เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังยืนต้นตาย

TNN ONLINE

ภูมิภาค

พิษภัยแล้ง! ชาวนาโคราช เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังยืนต้นตาย

พิษภัยแล้ง! ชาวนาโคราช เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังยืนต้นตาย

พิษภัยแล้ง ชาวนาพิมาย โคราช เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังยืนต้นตาย ไม่ออกรวง เมล็ดลีบ ใช้เงินลงทุนไปกว่า 60,000 บาท

22 กุมภาพันธ์ 2564 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตมีอาการแคระแกรน เริ่มเหี่ยวเฉา และยืนต้นตาย หลังจากในหลายพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา เริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่ อ.พิมาย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวแหล่งใหญ่ของจังหวัด ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มแห้งลง โดยเฉพาะในเขื่อนพิมาย ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำจากแม่น้ำมูล ปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับลำน้ำจักราช อ.พิมาย ซึ่งเป็นสนามแข่งเรือยาวทางตรงที่สุดของประเทศไทย ปริมาณน้ำได้แห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว


พิษภัยแล้ง! ชาวนาโคราช เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังยืนต้นตาย


นายชอบ สวนดง อายุ 65 ปี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บอกว่า ในปีนี้ได้ทำนาปรังเป็นปีแรก จำนวน 20 ไร่ รวมเงินลงทุนจำนวน 60,000 บาท หลังจากการปลูกข้าวนาปีในช่วงที่ผ่านมาประสบกับภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ในช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ส่งผลให้นาข้าวเสียหายทั้งหมด ตนจึงตัดสินใจทำนาปรังเพื่อทดแทนข้าวนาปีที่เสียหายจากน้ำท่วม แต่ก็ต้องมาประสบกับภาวะภัยแล้งอีก ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตข้าวมากน้อยเพียงใด เนื่องจากต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเฉา ยืนต้นรอวันตาย แถมข้าวที่ออกรวงมา พบว่า เมล็ดข้าวลีบ จึงอยากจะให้หน่วยงานของทางภาครัฐ เร่งมาดำเนินการช่วยเหลือเป็นการด่วน โดยเฉพาะการผันน้ำเข้ามาช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งในเขต ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังเป็นจำนวนมาก

พิษภัยแล้ง! ชาวนาโคราช เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังยืนต้นตาย

พิษภัยแล้ง! ชาวนาโคราช เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังยืนต้นตาย

พิษภัยแล้ง! ชาวนาโคราช เดือดร้อนหนัก ข้าวนาปรังยืนต้นตายข่าวที่เกี่ยวข้อง