ชาวนาพิจิตรสุดทน! ร้องรัฐหลังราคาข้าวลดฮวบ

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ชาวนาพิจิตรสุดทน! ร้องรัฐหลังราคาข้าวลดฮวบ

ชาวนาพิจิตรสุดทน! ร้องรัฐหลังราคาข้าวลดฮวบ

ชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิใน 3 อำเภอ ลุกฮือ ยื่นหนังสือถึง รมว.พาณิชย์ หลังราคาลดฮวบเหลือเพียงตันละ 1 หมื่นบาท ซ้ำยังไม่ได้ชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ เหตุราคารับซื้ออ้างอิงในตลาด สูงกว่าราคาประกันรายได้


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวสายพันธ์หอมมะลิ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสากเหล็ก อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เดินทางมายื่นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องราคาผลผลิตข้าวหอมมะลิ (นอกพื้นที่) ฤดูกาลผลิตนาปี 2562 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผ่านนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อขอให้รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการพยุงราคาข้าวหอมมะลิให้มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันราคาขายข้าวหอมมะลิ (นอกพื้นที่) มีราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงตันละ 1 หมื่น 1 พัน 2 ร้อยบาทถึง 1 หมื่น 1 พัน 5 ร้อยบาท (สำหรับความชื้น 25 % ) และมีแนวโน้มที่ราคาจะลดต่ำลงกว่าตันละ 1 หมื่นบาท

นายมานะ สังข์ทอง อายุ 58 ปี เกษตรกรชาวนาตำบลบ้นบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร กล่าวว่า ปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประกาศราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้ (ห้วง 1 - 15 พฤศจิกายน 2562 ) ไม่ได้มีการประกาศราคาชดเชยส่วนต่างข้าวหอมมะลิ เพราะราคาขายข้าวหอมมะลิ มีราคาสูงกว่าราคาในโครงการประกันรายได้ แต่ชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขาย กลับขายได้เพียงตันละ 1 หมื่นบาทเศษ ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาตามมา เพราะนอกจากจะไม่ได้รับการชดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายได้แล้ว กลุ่มชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายให้กับโรงสี ก็ไม่สามารถขายผลผลิตได้ถึงราคารับซื้อที่ตันละ 1 หมื่น 5 พันบาท (ราคาอ้างอิงในตลาด) ทั้งนี้จึงอยากวิงวอนให้รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ หาแนวทางช่วยเหลือชาวนาโดยเร็วต่อไป

สำหรับพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีกลุ่มชาวนาขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจำนวนเกือบ 7 แสนไร่ และเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วจำนวน 5 แสน 3 หมื่น 1 พัน 2 ร้อย 14 ไร่ และกำลังจะเก็บเกี่ยวในห้วงกลางเดือนนี้อีกจำนวนกว่า 7 หมื่น 5 พันไร่