TNN online ประมวลภาพ มิชลิน ไกด์ ปี6 ขยายร้านอาหารสู่ 4 จังหวัดภาคอีสาน

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

ประมวลภาพ มิชลิน ไกด์ ปี6 ขยายร้านอาหารสู่ 4 จังหวัดภาคอีสาน

ประมวลภาพ มิชลิน ไกด์ ปี6 ขยายร้านอาหารสู่ 4 จังหวัดภาคอีสาน

มิชลิน ไกด์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าวการขยายขอบเขตการคัดสรรร้านอาหารเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 ของไทย

มิชลิน ไกด์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าวการขยายขอบเขตการคัดสรรร้านอาหารเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคู่มือมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 ของไทยและมีกำหนดเผยแพร่ปลายปี 2565 ซึ่งปีนี้ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีอุดรธานี และขอนแก่น เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะสะท้อนอัตลักษณ์อาหารอีสาน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ปีนี้เลือกอาหารอีสาน จากการที่ผู้ตรวจสอบของมิชลินประทับใจในอาหารอีสานที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ซึ่งแม้จะใช้วิธีการประกอบอาหารที่เรียบง่าย แต่กลับให้รสชาติที่ลึกซึ้งและซับซ้อน ทั้งยังมีเทคนิคการถนอมอาหารที่ถือเป็นจุดเด่นของอาหารอีสานและแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การจัดทำคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทยตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ทททส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารโดยจำนวนร้านอาหารในคู่มือที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรุกดำเนินการสำรวจพื้นที่ใหม่ในภูมิภาคต่าง  ของไทยเพื่อค้นหาร้านอาหารที่ดีที่สุด และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บรรดาร้านอาหารต่างพยายามพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ ‘มิชลิน ไกด์’ ช่วยให้เกิดการรับรู้และสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในวงกว้างมากขึ้น(เมื่อวันที่ 26 เม..65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 14ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง