TNN online (คลิป) ไฟเซอร์อนุญาตให้ 95 ประเทศกำลังพัฒนาผลิตยาเม็ดต้านโควิด "แพกซ์โลวิด" ฟรี

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

(คลิป) ไฟเซอร์อนุญาตให้ 95 ประเทศกำลังพัฒนาผลิตยาเม็ดต้านโควิด "แพกซ์โลวิด" ฟรี

(คลิป) ไฟเซอร์อนุญาตให้ 95 ประเทศกำลังพัฒนาผลิตยาเม็ดต้านโควิด แพกซ์โลวิด ฟรี

บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ตกลงอนุญาตให้ประเทศกำลังพัฒนา 95 ประเทศสามารถผลิตยาเม็ดป้องกันไวรัสโควิด-19 “แพกซ์โลวิด” ที่อยู่ระหว่างการทดลองของบริษัทได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือส่วนแบ่งการขายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้ประชากรโลกร้อยละ 53 เข้าถึงยากรักษาโควิด แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า แค่นี้ยังไม่เพียงพอ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง