TNN online สธ.แจงสาเหตุฉีดวัคซีนโควิดแล้ว แต่ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบ "หมอพร้อม"

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สธ.แจงสาเหตุฉีดวัคซีนโควิดแล้ว แต่ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบ "หมอพร้อม"

สธ.แจงสาเหตุฉีดวัคซีนโควิดแล้ว แต่ข้อมูลไม่ขึ้นในระบบ หมอพร้อม

กระทรวงสาธารณสุข เผย ระบบ “หมอพร้อม" เป็น Digital Health Pass โดยสมบูรณ์ แสดงผลการฉีดวัคซีนโควิดและผลตรวจหาเชื้อ เชิญชวนร้านยา คลินิก แล็บเอกชน เข้าร่วมเป็น “หมอพร้อม สเตชั่น” บันทึกผลตรวจโควิดเข้าระบบ เร่งพัฒนาให้ขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังไม่มีข้อมูลขึ้นในหมอพร้อม เกิดจากศูนย์ฉีดยังไม่ได้ลงข้อมูลหรือลงข้อมูลผิด ให้ติดต่อศูนย์ฉีดแก้ไข หากลงข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงผลทันที

วันนี้ (2 พ.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบุว่า ขณะนี้ระบบหมอพร้อมเข้าสู่การเป็น Digital Health Pass อย่างสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการรับวัคซีนโควิด 19 และผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทั้งแบบ RT-PCR และ ATK ซึ่งหน่วยบริการต่าง ๆ จะเป็นผู้ลงข้อมูลผลการตรวจ

โดยในส่วนของสถานพยาบาลภาครัฐจะดำเนินการในระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนภาคเอกชนจะมีระบบ “หมอพร้อม สเตชั่น” สำหรับลงข้อมูล ดังนั้น ขอเชิญชวนให้ร้านขายยา คลินิกเอกชน และห้องแล็บเอกชนต่างๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นหมอพร้อม สเตชั่น โดยพื้นที่ กทม. ติดต่อได้ที่กลุ่มงานดิจิทัล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

สธ.แจงฉีดวัคซีนโควิด ข้อมูลไม่ขึ้นใน หมอพร้อม เหตุศูนย์ฉีดยังไม่ลงข้อมูลเข้าระบบ

“ข้อมูลที่จะปรากฏใน Digital Health Pass จะต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเป็นผู้ลงข้อมูล ดังนั้น ประชาชนที่ตรวจ ATK ด้วยตนเองและต้องการให้ผลการตรวจแสดงในหมอพร้อม แนะนำประสานกับร้านขายยาที่ซื้อชุดตรวจ ATK ให้ช่วยบันทึกผลการตรวจผ่านหมอพร้อม สเตชั่น เพื่อให้มีข้อมูลในระบบเป็นหลักฐานแสดงเมื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ตามมาตรการ COVID Free Setting ได้” นพ.โสภณ กล่าว

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ระบบหมอพร้อมอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถยื่นข้อมูลเพื่อขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ (International Vaccination Certificate) โดยสามารถเลือกรูปแบบการขอหนังสือรับรองได้ ทั้งมารับด้วยตนเอง จัดส่งตามที่อยู่

หรือทางอีเมลกรณีเป็นหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเลือกชำระเงินวันที่มารับหนังสือ หรือชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

สธ.แจงฉีดวัคซีนโควิด ข้อมูลไม่ขึ้นใน หมอพร้อม เหตุศูนย์ฉีดยังไม่ลงข้อมูลเข้าระบบ

ส่วนกรณีผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วไม่มีข้อมูลปรากฏในระบบหมอพร้อม ทำให้ไม่มีข้อมูลในการนัดฉีดเข็มต่อไป หรือไม่มีข้อมูลใน Digital Health Pass และไม่สามารถออกใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อการเดินทางได้นั้น ปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวระบบหมอพร้อมแต่เกิดจากหน่วยบริการฉีดวัคซีนยังไม่ได้ลงบันทึกข้อมูล เนื่องจากเป็นการฉีดนอกสถานที่

หรือการฉีดวัคซีนตามโครงการต่าง ๆ เช่น ไทยร่วมใจ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งหน่วยบริการต้องส่งข้อมูลให้เจ้าของโครงการตรวจสอบก่อนแล้วค่อยบันทึกลงระบบของกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้มีการแสดงผลล่าช้า

ขณะนี้ได้ประสานหน่วยบริการฉีดวัคซีนและโครงการต่าง ๆ ให้เร่งบันทึกผลการฉีดวัคซีน และขอให้ประชาชนที่รับวัคซีนแล้วตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ทั้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังไม่มีข้อมูลในระบบหมอพร้อม ขอให้ติดต่อหน่วยบริการฉีดวัคซีนหรือเจ้าของโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้า ทั้งนี้ หากมีการลงข้อมูลเรียบร้อย ระบบหมอพร้อมจะแสดงผลได้ทันที

สธ.แจงฉีดวัคซีนโควิด ข้อมูลไม่ขึ้นใน หมอพร้อม เหตุศูนย์ฉีดยังไม่ลงข้อมูลเข้าระบบ


ภาพจาก TNN ONLINE , สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ข่าวแนะนำ