TNN online ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศชื่อ 89 สถานศึกษา ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้นักเรียน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศชื่อ 89 สถานศึกษา ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้นักเรียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศชื่อ 89 สถานศึกษา ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้นักเรียน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อ 89 สถานศึกษา นักเรียน 57,840 ราย ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โครงการ “VACC 2 School”

วันนี้ (18 ก.ย.64) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี

สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 89 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 57,840 ราย

รายชื่อสถานศึกษา

1. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

2. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

3. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

4. โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

7. โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

8. โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

9. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

10. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

11. โรงเรียนคลองปลัดเปรียง

12. โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

13. โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

14. โรงเรียนจินดามณี

15. โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

16. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

17. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

18. โรงเรียนดวงวิภา

19. โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

20. โรงเรียนทอสี

21. โรงเรียนทิวไผ่งาม

22. โรงเรียนนภสร

23. โรงเรียนนาคประสิทธิ์

24. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ - พระราม 9

25. โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด

26. โรงเรียนนานาชาติเซ็นจูเรี่ยน กรุงเทพฯ

27. โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์

28. โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช

29. โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

30. โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง

31. โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ

32. โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ

33. โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ

34. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

35. โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์

36. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

37. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

38. โรงเรียนบูรณวิทย์

39. โรงเรียนบูรณะศึกษา

40. โรงเรียนประทุมอนุสรณ์

41. โรงเรียนประภามนตรี 2

42. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

43. โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ

44. โรงเรียนพญาไท

45. โรงเรียนพรตพิทยพยัต

46. โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

47. โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

48. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

49. โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรืองสินภิญญา

50. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

51. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

52. โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

53. โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

54. โรงเรียนรุ่งอรุณ

55. โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

56. โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)

57. โรงเรียนวัดป่างิ้ว

58. โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

59. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

60. โรงเรียนวิภารัตน์

61. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

62. โรงเรียนศรีดรุณ

63. โรงเรียนศึกษาบัณฑิต

64. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

65. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

66. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

67. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

68. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

69. โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

70. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

71. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

72. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

73. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

74. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

75. โรงเรียนสายปัญญารังสิต

76. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

77. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

78. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

79. โรงเรียนอัสสัมชัญ

80. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

81. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

82. วชิราวุธวิทยาลัย

83. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่

84. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

85. KPIS International School โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์

86. Pan-Asia International School

87. RBIS International School

88. Shrewsbury International School Bangkok, Riverside Campus

89. St. Andrews International School Bangkok

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายชื่อ 89 สถานศึกษา รับซิโนฟาร์มฉีดเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดส่งอีเมลถึงผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน เพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบการจัดสรรวัคซีนที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

1️.เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ กดเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของสถานศึกษา

2️.เข้าเมนู “สถานพยาบาล” เลือก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” และลงนามยอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรรวัคซีนระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถานศึกษา

3️.เข้าเมนู “เลือกกำหนดฉีด/กำหนดจัดส่ง” เพื่อกำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดนักเรียนเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด

สถานที่เข้ารับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

Google Map >> https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA

4️.เตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน โดยสถานศึกษาอัพโหลดรายชื่อนักเรียนเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการฉีดวัคซีน ตาม format excel ที่กำหนด ผ่านเมนู “ติดตามการจัดส่ง” คลิกแว่นขยาย เพื่ออัพโหลดรายชื่อ

สถานศึกษาจะต้องจัดส่งหนังสือยินยอมให้ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนผู้รับการฉีดวัคซีนทุกรายเพื่อลงนามแจ้งความประสงค์และยินยอมเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ สามารถดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” คลิก> https://bit.ly/3A25YWT

ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมอบหมายผู้ประสานงานเพื่อให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประสานติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาตามแนวทางภายหลังจากนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศชื่อ 89 สถานศึกษา รับซิโนฟาร์มฉีดนักเรียน

ด้าน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระบุด้วยว่า ขออนุญาตกำชับอาจารย์ใหญ่และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะเริ่มพานักเรียนเข้ามารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 เป็นต้นไปทุกๆ ท่าน และผู้ปกครองเด็กๆ ทุกท่านด้วยว่า

1) ขอให้กำกับและส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในวันที่ฉีด (วันที่0) และวันที่ 7 หลังฉีดให้ครบถ้วน ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนที่จะตามๆ มา และสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียนอื่นในจังหวัดต่างๆด้วย “ไม่มีอาการ” ก็ขอให้ตอบมาด้วย

2) หลังฉีดแล้วในวันนั้นอย่าให้เด็กๆ ไปวิ่งหรือเล่นกีฬากลางแจ้ง และออกกำลังกายหนัก

3) ก่อนมาดื่มน้ำให้เพียงพอ ดื่มกันมาระหว่างนั่งรถมาสักคนละแก้วสองแก้วได้

4) ผู้ปกครองอย่าตื่นเต้นมากกว่าเด็กๆ

ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ นับแต่วันแรกที่เด็กได้วัคซีนไป หากมีคนติดเชื้อโควิด19 ในคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน หรือในสถานศึกษา ขอให้ท่านแจ้งทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทันที หรืออาจมารับการตรวจและยาจากโรงพยาบาลด้วยก็ได้

แต่เตียงในการพักรักษาตัวขึ้นกับความจำเป็นหรือว่ามีเตียงพักหรือไม่ในขณะนั้น หากไม่ได้รับรายงานไม่ว่าเหตุใด ทางโรงพยาบาลจะติดต่อขอข้อมูลจากอาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียน และผู้ปกครอง ที่เวลา 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน หลังได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้ว

ข่าวแนะนำ