"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดยอดจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" วันแรก 6,938 องค์กร กว่า 3 ล้านคน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดยอดจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" วันแรก 6,938 องค์กร กว่า 3 ล้านคน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดยอดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม วันแรก 6,938 องค์กร กว่า 3 ล้านคน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดผลการลงทะเบียนขององค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” วันแรก (14 มิ.ย.64) มีองค์กรยื่นความประสงค์ จำนวน 6,938 องค์กร จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 3,182,006 คน

วันนี้ (14 มิ.ย.64) เวลา 19.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้งผ่านเฟซบุ๊ก "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy" เกี่ยวกับตัวเลของค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม วันที่ 14 มิ.ย. 64 ผ่านช่องทางออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. มีจำนวน 6,938 องค์กร จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 3,182,006 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร โดยองค์กรที่ยื่นความประสงค์สามารถติดตามประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดยอดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม วันแรก 6,938 องค์กร กว่า 3 ล้านคน

ข่าวแนะนำ