ลงทะเบียนที่นี่! เปิดจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบสองวันนี้ 10.10 น.

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ลงทะเบียนที่นี่! เปิดจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบสองวันนี้ 10.10 น.

ลงทะเบียนที่นี่! เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบสองวันนี้ 10.10 น.

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" วันนี้ 10.10 น. ผ่านเว็บไซต์-แอปพลิเคชั่น เช็กเงื่อนไขด่วน

วันนี้( 4 ส.ค.64) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 2 จำนวน 75,000 รายในวันนี้

-เวลา 10.10 น. เปิดระบบลงทะเบียน

- เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

หมายเหตุ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันพุธ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์)

-ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

-ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

-ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น

-คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

-ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

-เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564

โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน ตามภาคต่างๆ ดังนี้

*กรุงเทพและปริมณฑล

• โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

• โรงพยาบาลปิยะเวท

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

• โรงพยาบาลเอกชัย

• โรงพยาบาลพญาไท 3

• โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

• โรงพยาบาลอินเตอร์เมด

• โรงพยาบาลกรุงเทพ

• โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

• โรงพยาบาลเทพธารินทร์

• โรงพยาบาลบางปะกอก 1

*ภาคใต้

• โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

• โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

• โรงพยาบาลสงขลา

• โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

*ภาคกลาง

• โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน

• โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

• โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

• โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

• โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

• โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

*ภาคอิสาน

• โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

• โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

• โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

• โรงพยาบาลปากช่องนานา

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

• โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

• โรงพยาบาลเมืองเลยราม

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

• โรงพยาบาลชัยภูมิ

• โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)

•โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา

*ภาคตะวันออก

• โรงพยาบาลชลบุรี

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

• โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

*ภาคเหนือ

• โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

• โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

• โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

• โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

• โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

*ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง*

ลงทะเบียนที่นี่! เปิดจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม วันนี้ 10.10 น.


ดูข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้ทาง > https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1540

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง