เช็กวิธี ยื่นทบทวนสิทธิม.40 ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน รอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กวิธี ยื่นทบทวนสิทธิม.40 ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน รอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เช็กวิธี ยื่นทบทวนสิทธิม.40 ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน รอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เช็กวิธีการยื่นทบทวนสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน รับเงินเยียว 5,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

วันนี้ ( 8 ก.ย. 64 )ความคืบหน้ากรณีสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการคุมโควิด-19 ของรัฐบาล ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยา เป็นเวลา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.thระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม และ 4-24 สิงหาคม เมื่อเช็กสถานะแล้วปรากฏว่าขึ้นสถานะไม่ได้รับสิทธิทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มดังกล่าวสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยการดาวน์โหลด เอกสารยื่นทบทวนสิทธิ ก่อนทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40 หรือ คลิกลิงค์ ด้านล่าง

- แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40
เช็กวิธี ยื่นทบทวนสิทธิม.40 ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน รอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

2.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพย์ พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และ สำเนาใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบ (ถ้ามี)

3.นำเอกสารที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เช็กวิธี ยื่นทบทวนสิทธิม.40 ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน รอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง