เช็กสิทธิ www.sso.go.th ประกันสังคม "ม.33 ม.39 ม.40" รับเงินเยียวยาแน่ ก.ย.นี้!

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กสิทธิ www.sso.go.th ประกันสังคม "ม.33 ม.39 ม.40" รับเงินเยียวยาแน่ ก.ย.นี้!

เช็กสิทธิ www.sso.go.th ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 รับเงินเยียวยาแน่ ก.ย.นี้!

ผู้ประกันตนมาตรา "ม.33 ม.39 ม.40" อย่าลืมเช็กสิทธิรับเงินเยียวยา อีกคนละ 1 เดือน ย้ำโอนแน่ภายในเดือนก.ย.นี้

วันนี้( 8 ก.ย.64) จากกรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 , มาตรา 39, มาตรา 33 ใน 29 จังหวัด 9 กิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อขอรับสิทธิการเยียวยาจาก สำนักงานประกันสังคม แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม และ 4-24 สิงหาคม ขึ้นสถานะ “ไม่ได้รับสิทธิ” ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวยื่นทบทวนสิทธิ คลิกแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิได้นี่ที่

-แบบคำขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตน ม.33

-แบบคำขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-ม.40

ล่าสุดวานนี้( 7 ก.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ดังนี้

1. ขยายกรอบวงเงินจาก 17,050.4 ล้านบาท เป็น 17,912.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 862.2 ล้านบาท จากการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยมีนายจ้างจำนวน 226,394 ราย เพิ่มขึ้น 18,900 รายและผู้ประกันตน ม. 33 จำนวน 3,877,936 ราย เพิ่มขึ้น 400,375 ราย ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 16 จังหวัด สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม นี้

2. อนุมัติเงิน 16,103.3 ล้านบาท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติม 1 เดือน (สิงหาคม) แบ่งเป็น

1) ช่วยเหลือนายจ้างจำนวน 194,660 ราย โดยจ่ายให้ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท

2) ช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม ม.33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน โดยจะจ่ายให้ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวนเงิน 8,846.3 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจำนวน 16,965.5 ล้านบาท เดิมที่อนุมัติไปแล้ว (เมื่อวันที่ 10 ส.ค.) จำนวน 17,050.4 ล้านบาท ทำให้โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ที่ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม. 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดในระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.- ส.ค.) และในพื้นที่ 16 จังหวัด ระยะเวลา 1 เดือน (ส.ค.) มีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 34,015.9 ล้านบาท

ต่อมาเพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า อนุมัติแล้ว เงินเยียวยารอบ 2 สูงสุด 1 หมื่นบาท ใน 13 จังหวัด โอนแน่ภายในกันยายนนี้

สิทธิรับเงิน จากประกันสังคม 3+16 จังหวัด ที่สมัครเข้ามาใหม่ วันที่ 1-3 ส.ค.64 และ 4-24 ส.ค.64

เช็กสิทธิด่วน! ม.33 ม.39 ม.40 ประกันสังคมโอนเยียวยารอบ 2 แน่ ก.ย.นี้

ขั้นตอนเช็กสิทธิ มีดังนี้

1. ให้เช็คสถานะว่ายังเป็นผู้ประกันตนอยู่หรือไม่ เพราะคนที่เช็กสิทธิได้ ต้องเป็นผู้ประกันตนแล้วเท่านั้น

2. ถ้าขึ้นสถานะผู้ประกันตนแล้ว รอเช็กสิทธิ ช่วงบ่ายของวันที่ 7 หรือ 8-15 ก.ย.64 ประกันสังคมจะอัพข้อมูลขึ้นระบบ

3. ถ้าหากไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 30 ก.ย.64

สำหรับวิธีการทบทวนสิทธิสามารถทำได้ดังนี้

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

สามารถดาวน์โหลด “แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้ที่นี่ แบบคำขอทบทวนสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ต้องการทบทวนสิทธิ สามารถปริ้นต์แบบฟอร์มออนไลน์จากนั้นนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งทางไปรษณีย์ สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทาง

เงื่อนไขก่อนยื่น "ทบทวนสิทธิ"

-ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น

-ต้องเช็กสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" เท่านั้น ถึงจะยื่นทบทวนสิทธิได้

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) , (ผู้ประกันตนมาตรา 39) หรือ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

2.เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด

4.จากนั้นกดค้นหา

5.ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุด ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้งข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง