เช็กสิทธิม.40 www.sso.go.th  ยื่นทบทวนสิทธิทำอย่างไร-โอนเงินรอบ 2 วันไหน?

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เช็กสิทธิม.40 www.sso.go.th  ยื่นทบทวนสิทธิทำอย่างไร-โอนเงินรอบ 2 วันไหน?

เช็กสิทธิม.40 www.sso.go.th  ยื่นทบทวนสิทธิทำอย่างไร-โอนเงินรอบ 2 วันไหน?

เช็กสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่าน www.sso.go.th ยื่นทบทวนสิทธิขอรับเงินเยียวยาอย่างไร-ได้รับเงินรอบที่ 2 วันไหน?

วันนี้ ( 8 ก.ย. 64 )ความคืบหน้ากรณีสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ทั้งนี้ประชาชนที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาก่อนสามารถขึ้นทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อรับสิทธิการเยียวยาเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ในรอบแรกได้ อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม และ 4-24 สิงหาคม เมื่อเช็กสถานะแล้วปรากฏว่าขึ้นสถานะ “ไม่ได้รับสิทธิ”ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มดังกล่าวสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยการดาวน์โหลด เอกสารยื่นทบทวนสิทธิ ก่อนทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40 หรือ คลิกลิงค์ ด้านล่าง

- แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

2.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพย์ พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และ สำเนาใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบ (ถ้ามี)

3.นำเอกสารที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ประกันตนมาตรา 40 และ มาตรา 39 รับสิทธิเยียวยาไปแล้ว 5,000 บาท ต่อคน จะได้รับสิทธิเยียวยาเพิ่ม 5,000 บาท ต่อคน อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน โดยมีผู้ประกันตนใน 13 จังหวัดได้รับสิทธิในครั้งนี้ จำนวน 6,171,082 คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 61,710,820,000 ล้านบาท โดยการอนุมัติจ่ายเงินในรอบ 2 ที่เพิ่มขึ้นมานั้น จะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้

สำหรับไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบแรก มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบภายใน 31 กรกฎาคม 2564 หรือ สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายใน 10 สิงหาคม 2564

- วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10 - 16

- วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17 - 34

- วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โอนเงินเรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35 - 89

ผู้ประกันตน มาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง) สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายใน 3 สิงหาคม 2564

- โอนเงิน 27 สิงหาคม 2564 ยกเว้น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ที่สมัครช่วงวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2564 ต้องรอระบบประมวลผลวันจ่ายอีกครั้ง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง