TNN online โค้งสุดท้าย! คนละครึ่งเฟส 4 รีบใช้จ่ายโดยด่วน ก่อนสิ้นสุดโครงการ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

โค้งสุดท้าย! คนละครึ่งเฟส 4 รีบใช้จ่ายโดยด่วน ก่อนสิ้นสุดโครงการ

โค้งสุดท้าย! คนละครึ่งเฟส 4 รีบใช้จ่ายโดยด่วน ก่อนสิ้นสุดโครงการ

คลังเตือนคนละครึ่งเฟส 4 ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ให้เร่งใช้จ่าย ก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

วันนี้ (20 เม.ย.65) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 58,865.1 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.04 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,752.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,617.8 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,863.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,754.4 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,329.7 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 10,473.3 ล้านบาท ร้าน OTOP 2,757.0 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 20,859.3 ล้านบาท ร้านบริการ 1,083.0 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 115.5 ล้านบาท 

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.93 หมื่นราย

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท ประมาณ 12.69 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 48 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และยังมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย 

ซึ่งโครงการฯ ระยะที่ 4 จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ให้เร่งใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย


ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง