ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ตามปกติและวันนัดเดิม

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ตามปกติและวันนัดเดิม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ตามปกติและวันนัดเดิม

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ตามปกติและตามวันนัดเดิม ย้ำประชาชนที่ต้องการรับเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามความสมัครใจ นำใบนัดของศูนย์ฯ ไปแสดงความจำนงที่รพ.-สถานบริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด

จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ของศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ โดยยื่นใบนัดฉีดเข็มสองต่อโรงพยาบาลที่ต้องการก่อนวันนัด 2 สัปดาห์ และมาฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนด ช่วยอำนวยความสะดวก ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

วันนี้ (19 ส.ค.64) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ การรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน AstraZeneca สำหรับท่านที่เคยรับบริการฉีดเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา

1. ท่านที่สะดวกรับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ หรือเป็นการนัดผ่านหน่วยงาน/องค์กร ท่านสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามปกติและตามวันนัดเดิม

2. สำหรับท่านที่ต้องการรับเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โปรดนำใบนัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไปแสดงความจำนงที่รพ./สถานบริการนั้นๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด

และในกรณีที่ท่านรับเข็มที่ 1 จากสถานพยาบาลตามภูมิลำเนามาแล้ว ไม่สามารถกลับไปรับเข็มที่ 2 ได้ สามารถนำใบนัดหรือข้อมูลในหมอพร้อมมารับการฉีดเข็ม 2 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามวันนัดเดิม

เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามปกติและวันนัดเดิมข้อมูลจาก กรมการแพทย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง