TNN online รวมลิงก์ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ จองคิวฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

รวมลิงก์ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ จองคิวฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

รวมลิงก์ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ จองคิวฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรค ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เปิดจองพร้อมกัน 29 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วันนี้ (28 ก.ค.64) ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรค ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เริ่ม 1-31 สค. 64

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยกรมการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 (AstraZeneca) ผ่าน 4 ค่ายมือถือ เอไอเอส (AIS) ทรู (TRUE) ดีแทค (DTAC) และ เอ็นที (NT) โดยเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป วันละ 10,000 โดส

2. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน (100 กก.ขึ้นไป หรือค่า BMI มากกว่า 35) โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน วันละ 10,000 โดส

3. ไม่รวมผู้ติดตาม

4. เริ่มจองพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

5. โปรดติดตามวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านเท่านั้น

6. ระยะเวลาฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนในการดำเนินการนัดหมายการรับบริการวัคซีนตามช่วงเวลาต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นการกระจายเวลาในการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งหลีกเลี่ยงความแออัด ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตลอดจนทำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมลิงก์ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ จองคิวฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เริ่มเปิดจอง วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น. ผ่านค่ายมือถือ ประกอบด้วย

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอป และ เว็บไซต์ https://www.dtac.co.th/vaccine/registration/

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง