เปิดผลการศึกษา“วัคซีนซิโนแวค"ลดป่วยรุนแรงร้อยละ 98

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดผลการศึกษา“วัคซีนซิโนแวค"ลดป่วยรุนแรงร้อยละ 98

เปิดผลการศึกษา“วัคซีนซิโนแวคลดป่วยรุนแรงร้อยละ 98

สธ.เปิดเผยผลการศึกษา “วัคซีนซิโนแวค” ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 72 ป้องกันการป่วยรุนแรงร้อยละ 98 ส่วนแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็มป้องกันติดเชื้อและลดป่วยได้ร้อยละ 96

วันนี้ ( 17 ส.ค. 64 )นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.- 31 กรกฎาคม โดยศึกษาบุคลากรติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม นานเกิน 2 สัปดาห์ จำนวน 2,154 ราย เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ติดเชื้อและไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อน 598 ราย พบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ร้อยละ 98 และสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 72 และแนวโน้มไม่ลดลง

ส่วนการศึกษาวัคซีนแอสตร้าเซเนกา พบว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯครบ 2 เข็ม มีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อและการป่วยร้อยละ 96 แต่หากได้รับวัคซีนแอสตร้าเพียง 1 เข็ม จะมีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อและการป่วยร้อยละ ร้อยละ 88

พร้อมย้ำวัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญลดติดเชื้อ ป่วยรุนแรงและเสียชีวิต และวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยทุกชนิด มีประสิทธิผลการป่วยและลดการป่วยรุนแรงได้ และการฉีดวัคซีนสลับชนิดในประเทศไทย จะกระตุ้นให้เกิดภูมิที่สูงและใช้เวลาที่สั้นกว่าทำให้เกิดการฉีดวัคซีนได้เป็นวงกว้าง และครอบคลุมได้เร็วขึ้น


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง