ศบค.เปิดพื้นที่สุราษฎร์-กระบี่-พังงารับนทท.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ศบค.เปิดพื้นที่สุราษฎร์-กระบี่-พังงารับนทท.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ศบค.เปิดพื้นที่สุราษฎร์-กระบี่-พังงารับนทท.ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ศบค.ให้เปิดพื้นที่สุราษฎร์-กระบี่-พังงารับนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูเก็ตเริ่มแซน์บ็อกซ์ 16 ส.ค. นี้

วันนี้(16 ส.ค. 64)นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบค.มีมติเห็นชอบแนวทางการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) เดินทางเชื่อมต่อจังหวัดนำร่องอื่น เริ่มจาก สุราษฎรธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เล) และ พังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่) ภายใต้มาตรการ 7+7 คือ หลัง 7 วันแรกตรวจไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปยังอีก 3 จังหวัดดังกล่าวเพื่อพักอยู่อีก 7 วัน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.64 โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกไปเที่ยวโดยทางเรือ ไปยังเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และเขาหลักจังหวัดพังงา หรือเกาะพีพี กระบี่ได้ หรือสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินไปลงที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นการพัฒนาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อีกระดับหนึ่ง

สำหรับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกทางน้ำ เฉพาะกรณีเรือที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการปิโตรเลียม ภารกิจอื่นใดบนยานพาหนะหรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล ที่ประชุมศบค. มีมติอนุญาตให้เรือที่ไม่มีสัญชาติไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศปก.ศบค.) จัดทำคำสั่งนำเสนอผอ.ศบค.เพื่อลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง