จ.ชลบุรีเปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ฟรี เช็กเลยลงทะเบียนวันไหน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

จ.ชลบุรีเปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ฟรี เช็กเลยลงทะเบียนวันไหน

จ.ชลบุรีเปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ฟรี เช็กเลยลงทะเบียนวันไหน

จังหวัดชลบุรี เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ฟรี ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วันนี้ (10ส.ค.64) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR ประกาศเชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี โดยลงทะเบียนระบบออนไลน์ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็มจำนวน)

คลิ๊ก !! ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://chon.dccsr.com/

อบจ.ชลบุรี เปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็มจำนวน)

โดยมีเงื่อนไข :

1.ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น

2.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

3.สำหรับผู้พักอาศัย หรือ ทำงานในจังหวัดชลบุรี

4.อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด ดังนี้

- กลุ่มองค์กรการศึกษา

- กลุ่มองค์กรการกุศล

- กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

- กลุ่มผู้พิการ

- กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด

- ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง

- พระ/นักบวช

- ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค

- ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต

- กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

- ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ

- ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

- ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

- ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

- ภาคธุรกิจการเงิน

- ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง

ทั้งนี้ วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ อบจ.ชลบุรีได้รับการสรรสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 110,000 คน (220,000 โดส) นั้น ได้มีการบริหารจัดการ กระจายวัคซีน เป็น 3 ช่องทาง ได้แก่

1. การรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทาง https://chon.dccsr.com/

2. การจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี

3. การจัดสรรให้กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

ที่สำคัญ!!!! ***การบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อบจ.ชลบุรี ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อบจ.ชลบุรีไม่มีนโยบาย "ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน" เพื่อให้เข้าถึงบริการฉีดวัคซีน ***โปรดระวังมิจฉาชีพ***

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.038-398-333 (ระบบคู่สายสัญญาณ) ในวัน-เวลา ราชการ


จ.ชลบุรีเปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' ฟรี เช็กเลยลงทะเบียนวันไหน


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง