เปิดผลข้างเคียงฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่วนใหญ่ปวดศีรษะ-เหนื่อย-อ่อนเพลีย

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เปิดผลข้างเคียงฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่วนใหญ่ปวดศีรษะ-เหนื่อย-อ่อนเพลีย

เปิดผลข้างเคียงฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่วนใหญ่ปวดศีรษะ-เหนื่อย-อ่อนเพลีย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของผู้รับวัคซีน ส่วนใหญ่ปวดศีรษะ เหนื่อย อ่อนเพลีย

วันนี้ (6ส.ค.64) ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผู้รับวัคซีน จำนวน 1,036,479 โดส

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 840,502 ราย

พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 2.42 % = 20,401 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 1.43 % = 12,026 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.13 % = 1,106 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนเข็ม 1

ส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง

อาการปวดศีรษะ 1.06 % อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย 0.08 %

ปวดกล้ามเนื้อ 0.83 % ไข้ 0.72 %

ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.75 %

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 195,977 ราย

พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06 % = 115 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนเข็ม 2

ส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง

อาการปวดศีรษะ 0.019 % อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย 0.015 %

ปวดกล้ามเนื้อ 0.007 % ไข้ 0.0025 %

ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.0025 %

หมายเหตุ

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย สาเหตุจากติดเชื้อโควิด 1 ราย จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3 ราย จากโรคประจำตัว 2 ราย ไม่ได้ชันสูตร 1 ราย และรอผลการชันสูตร 1 ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 3 ราย สาเหตุจากเส้นเลือดในสมองตีบ โดยพบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย มีความพิการหัวใจแต่กำเนิด 1 ราย และมีภาวะความดันโลหิตสูง 1 ราย


เปิดผลข้างเคียงฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่วนใหญ่ปวดศีรษะ-เหนื่อย-อ่อนเพลีย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง