เร่งแก้วิกฤตแล้ง! น้ำยมแห้งขอด ไร่นาเสียหายแสนไร่

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

เร่งแก้วิกฤตแล้ง! น้ำยมแห้งขอด ไร่นาเสียหายแสนไร่

เร่งแก้วิกฤตแล้ง! น้ำยมแห้งขอด ไร่นาเสียหายแสนไร่

วิกฤติภัยแล้งแม่น้ำยม มีสภาพแห้งขอด ขณะที่นาข้าว พืชสวน พืชไร่ยืนต้นตายแล้วกว่า 100,000 ไร่ ด้าน ผช.รมว.กระทรวงเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายในลุ่มน้ำยม เผยปี 2566 ชาวบ้านได้รับประโยชน์กว่า 300,000 ไร่

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่เห็นอยู่นี้ คือ สภาพของแม่น้ำยม ที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีสภาพแห้งขอด ไม่มีน้ำเหลือให้กักเก็บ ทั้งๆ ที่เป็นช่วงฤดูฝน และปกติแล้ว แม่น้ำยมในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาจะมีปริมาณน้ำเต็มตลิ่งแล้ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรใน 12 อำเภอ ซึ่งประกอบไปด้วย นาข้าวประสบปัญหาขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นและยืนต้นตายแล้วจำนวนกว่า 123,000 ไร่


นอกจากนี้ยังมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกจำนวนกว่า 10,900 ไร่ และมันสำปะหลังอีกจำนวนกว่า 5,800 ไร่ก็ประสบปัญหาภัยแล้งและยื่นต้นเหี่ยวเฉาตายเช่นเดียวกัน สร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเกษตรกรต้องหาแหล่งน้ำใต้ดินมาหล่อเลี้ยงพืชสวนไร่นาป้องกันความเสียหาย


เร่งแก้วิกฤตแล้ง! น้ำยมแห้งขอด ไร่นาเสียหายแสนไร่


เร่งแก้วิกฤตแล้ง! น้ำยมแห้งขอด ไร่นาเสียหายแสนไร่


ขณะเดียวกันนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรมชลประทาน ลงพื้นที่ฝายยางสามง่าม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำยม โดยพบสภาพแม่น้ำยมแห้งขอดตลอดสาย พร้อมเปิดเผยว่า ฝายยางในลุ่มน้ำยมมีแผนที่ก่อสร้างทั้งหมดจำนวน 7 แห่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ โดยก่อสร้างเสร็จแล้วจำนวน 3 เขื่อน และถ้าหากเขื่อนหรือฝายยางในลุ่มน้ำยมแล้วในช่วงปี พ.ศ.2566 ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่ แต่ปีนี้ปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนหลักทางภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย ลดน้อยตามไปด้วย


เร่งแก้วิกฤตแล้ง! น้ำยมแห้งขอด ไร่นาเสียหายแสนไร่


เร่งแก้วิกฤตแล้ง! น้ำยมแห้งขอด ไร่นาเสียหายแสนไร่


เร่งแก้วิกฤตแล้ง! น้ำยมแห้งขอด ไร่นาเสียหายแสนไร่


จึงได้ประสานงานไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้นำเครื่องบินขึ้นบินทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีฝนตกลงมาและมีน้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ นอกจากนี้หากนาข้าว พืชไร่และพืชสวนประสบปัญหาขาดน้ำและยืนต้นตายก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการชดเชยได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัดทุกแห่ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเยียวยาชดเชยช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,113 บาท

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง