พบเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติดเชื้อโควิด 18 คน เร่งฆ่าเชื้อพัสดุทุกชิ้น

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

พบเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติดเชื้อโควิด 18 คน เร่งฆ่าเชื้อพัสดุทุกชิ้น

พบเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติดเชื้อโควิด 18 คน เร่งฆ่าเชื้อพัสดุทุกชิ้น

เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 18 คน ปิดให้บริการรับฝากสิ่งของ 18-21 มิ.ย. ยืนยันฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุด-รวมถึงพัสดุทุกชิ้น

วันนี้ (18มิ.ย.64) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้แจงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อโควิด-19 รวมสะสมตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 18 คน คือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลยืนยันการติดเชื้อ จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงได้กักตัวเฝ้าระวังอาการ และตรวจหาเชื้อตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้รับแจ้งว่าผู้ที่ถูกกักตัวติดเชื้อ โดยวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 2 คน วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 5 คน วันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 2 คน และวันนี้ มีติดเชื้อจำนวน 6 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว

ไปรษณีย์ไทยได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไปรษณีย์บางซื่อทุกจุดอย่างละเอียด รวมถึงพัสดุทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน ที่ผ่านมาแล้ว

ไปรษณีย์บางซื่อจะปิดให้บริการรับฝากสิ่งของ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ เข้าทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง

ระหว่างนี้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของกับไปรษณีย์ไทยได้ที่ ไปรษณีย์ดุสิต ไปรษณีย์บางโพ ไปรษณีย์บางกระบือ ไปรษณีย์พระจอมเกล้า โดยไปรษณีย์บางซื่อจะเปิดให้บริการรับฝากตามปกติในวันที่ 22 มิถุนายน 2564


พบหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติดเชื้อโควิด 18 คน เร่งฆ่าเชื้อพัสดุทุกชิ้น


ข่าวแนะนำ