วัคซีนซิโนแวคล็อต2 บริจาคโดยรัฐบาลจีนอีก 5 แสนโดสส่งถึงไทยแล้ว

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

วัคซีนซิโนแวคล็อต2 บริจาคโดยรัฐบาลจีนอีก 5 แสนโดสส่งถึงไทยแล้ว

วัคซีนซิโนแวคล็อต2 บริจาคโดยรัฐบาลจีนอีก 5 แสนโดสส่งถึงไทยแล้ว

วัคซีนโควิดซิโนแวคล็อตที่ 2 บริจาคโดยรัฐบาลจีน จำนวนอีก 500,000 โดส ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว

วันนี้ (5มิ.ย.64) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพและข้อความลงในเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่บริจาคโดยรัฐบาลจีนจำนวน 500,000 โดสส่งถึงไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โดสได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1 ล้านโดส

วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุดทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ไปแล้วทั้งหมด 639 ล้านโดส โดยวัคซีนจำนวน 316 ล้านโดสเป็นวัคซีนซิโนแวค ณ ขณะนี้ จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านโดสข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง