ไฟเซอร์ ยันเจรจากับรัฐเท่านั้น โต้เอกชนซื้อวัคซีน 20 ล้านโดส

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

ไฟเซอร์ ยันเจรจากับรัฐเท่านั้น โต้เอกชนซื้อวัคซีน 20 ล้านโดส

ไฟเซอร์ ยันเจรจากับรัฐเท่านั้น โต้เอกชนซื้อวัคซีน 20 ล้านโดส

ไฟเซอร์ ออกเอกสารประกาศจุดยืนเจรจากับรัฐเท่านั้น ปัดข่าวเอกชนซื้อวัคซีน 20 ล้านโดส

วันนี้( 2 มิ.ย.64) ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแถลงการณ์กรณีข่าวเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค จำนวน 20 ล้านโดส เข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งนั้น บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการดำเนินงาน รวมถึงจุดยืนบริษัทฯ ดังนี้

-ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการเจรจาและหารืออย่างต่อเนื่องกับรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ได้อย่างทั่วถึง โดยการเจรจาดังกล่าวได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น

-บริษัทฯ ขอย้ำว่าในภาวะที่มีการระบาด ณ ขณะนี้ ไฟเซอร์จะดำเนินการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงานสากลระหว่างประเทศ เพื่อการกระจายวัคซีนภายใต้แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแห่งชาติเท่านั้น โดยในการรับมือกับภาวะวิกฤตสุขภาพระดับโลก การจัดทำข้อตกลงในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของเรา ณ ขณะนี้ จะดำเนินงานผ่านหน่วยงานของรัฐบาลในแต่ละประเทศเท่านั้น ซึ่งเราเชื่อว่าจุดยืนดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในภาวะของการระบาด เพื่อจะทำให้เกิดการกระจายและเข้าถึงวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในหมู่ประชากรของประเทศนั้นๆ

- เราขอยืนยันว่า ทั้งสำนักงานใหญ่ (ไฟเซอร์ อิงค์) และบริษัท ไฟเซอร์ ที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ได้อนุญาตให้องค์กร หรือหน่วยงานใด ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือตัวกลางในการทำการส่งออก ทำการตลาด หรือกระจายวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค ทั้งสิ้น และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีผู้จัดจำหน่ายเอกชนรายใดในโลก ได้รับอนุญาตให้กระจายวัคซีนของเราทั้งสิ้น

ไฟเซอร์


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง